Ziekteverklaringen van allochtone patiënten bij psychotherapie

Ondanks hun grote zorgbehoefte lijken allochtone patiënten over het algemeen minder baat te hebben bij psychotherapie dan autochtonen. Dit zou deels te maken kunnen hebben met cultuurbepaalde opvattingen van patiënten over de aard en oorzaken van hun klachten (‘ziekteverklaringen’).

Verondersteld wordt dat, indien patiënten en hun therapeuten verschillende ideeën hanteren over oorzaken van de klachten, de behandeling nauwelijks kan aansluiten bij patiënten met als gevolg een slechter behandelverloop en -resultaat.

Samrad Ghane behandelt twee belangrijke thema’s met betrekking tot ziekteverklaringen van allochtone patiënten: het meten en de klinische relevantie van ziekteverklaringen gedurende psychotherapie.

Hij concludeert dat allochtone patiënten andere ziekteverklaringen rapporteren aan interviewers van hun eigen etnische achtergrond dan aan autochtone interviewers. Dit effect verdwijnt echter wanneer gebruik wordt gemaakt van een specifieke computergestuurde associatiemaat waarbij geen direct contact met een interviewer vereist wordt.

Wat betreft de klinische relevantie van ziekteverklaringen zag Ghane dat bij meer discrepantie tussen therapeuten en patiënten wat betreft het aandeel van psychologische factoren, zoals persoonlijkheid en opvoeding, patiënten minder vaak op therapieafspraken verschenen en al na drie maanden een slechter behandelresultaat hadden.

Onenigheden tussen therapeuten en patiënten over andersoortige verklaringen, zoals medische en bovennatuurlijke, hadden geen relatie met het succes van psychotherapie. Resultaten van Ghane’s onderzoek worden gebruikt om cultuursensitieve behandelonderdelen te ontwikkelen die uiteindelijk de werkzaamheid van psychotherapie bij allochtone Nederlanders zullen verbeteren.

Promotiegegevens
Promovendus: Dhr. S. Ghane
Faculteit: Psychologie
Proefschrift: Illness attributions among ethnic minorities: Assessment and clinical relevance
Promotor: dhr. prof. dr. P.M.G. Emmelkamp
Datum: Woensdag 14 september 2011, 12:00 uur
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie