Ziekenhuizen willen innoveren ondanks financiële crisis

0
579

Ziekenhuisinnovaties zijn nodig om patiënten in de toekomst de beste zorg te kunnen bieden, zodat zij kunnen profiteren van nieuwe diagnostiek en behandelmethoden. Ook zijn innovaties hard nodig om problemen zoals vergrijzing en aankomende personeelstekorten, aan te kunnen pakken.

Hoe creëren we de noodzakelijke ruimte voor innovaties als gelijktijdig de broekriem moet worden aangehaald? Want om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen zal er de komende jaren fors bezuinigd moeten worden.

De ziekenhuizen en categorale instellingen innoveren graag, maar helaas halen ook vele initiatieven niet de eindstreep of komen traag tot stand door knellende regels, bureaucratie en een gebrek aan structurele financiering.

De NVZ heeft aan ondergtekende gevraagd om daarnaar onderzoek te doen. Hij zal zijn begin dit jaar uitgebrachte advies op een studiemiddag van NVZ vereniging van ziekenhuizen kort toelichten. Die vindt plaats op 230 juni op de Universiteit Utrecht.

Tal van beleidsmakers geven dan commentaar op het advies van mij, zoals NVZ voorzittter Roelf de Boer, de Antoniusziekenhuis RVB voorzitter Maarten Rook, de VWS directeur curatieve zorg Arnold Moerkamp, de plaatsvervangend NZA voorzitter Cathy van Beek en Zorgverzekraars Nederland directeur Tony Lamping.

Wil jij mee discussiëren over zorg vernieuwen in tijden van financiële crisis? Klik hier om de brochure te lezen. Jij kunt je aanmelden via bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl. De bijeenkomst is gratis. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een bevestiging.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.