Ziekenhuizen willen capaciteiten beter plannen: waar te beginnen?

In de Nederlandse ziekenhuizen staat het begrip ‘capaciteitsplanning’ steeds hoger op de agenda. Enerzijds vanwege de toenemende druk om de aanwezige middelen efficiënter te benutten en anderzijds om te zorgen voor een soepele patiëntendoorstroming. Hierbij wordt de druk vanuit de zorgverzekeraars ook steeds meer gevoeld. Dat hierin nog veel te verbeteren valt blijkt bijvoorbeeld uit lange en sterk fluctuerende wachttijden, regelmatig terugkerende opnamestops en pieken en dalen in de capaciteitsbezetting.

Echter staan de meeste ziekenhuizen nog aan het prille begin van dit traject. Vaak worden de afzonderlijke afdelingen wel zo goed mogelijk gepland, maar ontbreekt het totaaloverzicht. Ook wordt er weinig vooruit gepland op basis van een duidelijke doelstelling, waardoor men veel tijd kwijt is met brandjes blussen.

Dit kwam naar voren in de laatste, zeer hoog gewaardeerde rondetafel-bijeenkomst van het kennisnetwerk ‘Aansturing & Planning in Ziekenhuizen’ op donderdag 9 december jl., georganiseerd door adviesbureau EyeOn, gespecialiseerd in het verbeteren van planningprocessen. Aan dit kennisnetwerk nemen op dit moment zorglogistieke managers, afdelingshoofden, zorgbedrijfsvoerders en projectleiders van zo’n 30 academische, algemene en categorale ziekenhuizen deel.

Om de ziekenhuizen richting te geven hoe de capaciteitsplanning naar een hoger niveau te tillen, zijn de volgende wezenlijke bouwstenen voor capaciteitsplanning gezamenlijk bepaald:

1. Bepaal specifieke doelstellingen voor de capaciteitsplanning op basis van strategie: maak keuzes!
2. Organiseer een centrale capaciteitsplanning functie
3. Gebruik een rollend capaciteitsplan, dat frequent wordt herzien
4. Zorg voor regulier afstemmingsoverleg
5. Schat de zorgvraag in binnen de planningshorizon
6. Zorg voor betrouwbare en snelle data-ontsluiting
7. Meet de prestatie en koppel deze structureel terug

1 gedachte over “Ziekenhuizen willen capaciteiten beter plannen: waar te beginnen?”

  1. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt men zich steeds meer bewust van het feit dat het voeren van een goed onderbouwde capaciteitsplanning van groot belang is voor het effectief inzetten van mensen, middelen en andere hulpbronnen. Immers: is iets niet goed strategisch en tactisch gepland, dan zal het operationeel nooit iets worden.
    Binnen ons bedrijf hebben wij ons gespecialiseerd op het leveren van software applicaties die dit proces met succes ondersteunen. 15 ziekenhuizen werken al met één of meer van onze 5 applicaties voor de OK, poli of beddenhuis. Kijk maar eens op http://www.lievestro.nl.

    Beantwoorden

Plaats een reactie