“Ziekenhuizen stellen zich open voor mening patiënt”

Afdrukken

Steeds meer ziekenhuizen, zorginstellingen, en zelfstandige behandelklinieken werken samen met ZorgkaartNederland.nl, de waarderingssite voor de gezondheidszorg van patiëntenfederatie NPCF. De NPCF signaleert daarmee een voorzichtige trend naar meer openheid.

“Ziekenhuizen en andere zorginstellingen stellen zich op deze manier steeds vaker open voor de mening van de patiënt en dat is een goede zaak,” vindt Wilna Wind, algemeen directeur van patiëntenfederatie NPCF. “Als het gaat om informatie over bijvoorbeeld kwaliteit, blijft er nog veel te wensen over. Maar dat zorgaanbieders steeds vaker gebruik maken van de feedback op ZorgkaartNederland is een positief teken.”

Wilna WindWilna Wind, algemeen directeur van patiëntenfederatie NPCF.

ZorgkaartNederland, nu vier jaar in de lucht, wordt maandelijks zo’n miljoen keer bezocht door mensen die waarderingen willen lezen en delen. Patiëntenfederatie NPCF is met ingang van 1 januari 2014 volledig eigenaar van de website.

Ziekenhuizen, klinieken en fysiotherapeuten zoeken samenwerking
Naast het groeiende bezoekersaantal doen ook steeds meer ziekenhuizen, fysiotherapeuten en zelfstandige behandelklinieken hun voordeel met de website. “Dat is ook logisch want voor hen snijdt het mes aan twee kanten,” licht Wilna Wind toe. Ziekenhuizen, en nu ook de koepel van zelfstandige klinieken in Nederland, zoeken de samenwerking omdat ze uit ZorgkaartNederland heel veel informatie halen.

Wat vinden patiënten dat er goed gaat, wat kan beter? Het is een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek in een transparante, onafhankelijke omgeving. Met die informatie kunnen de zorgaanbieders hun diensten steeds beter afstemmen op wat mensen belangrijk vinden. Ze kunnen bovendien op de site informatie kwijt om zichzelf te profileren, kwaliteitsrapporten tonen en ze krijgen statistieken en rapporten van de waarderingen die patiënten geven.

‘Mening patiënt telt’
Niet alleen ziekenhuizen verbinden zich aan ZorgkaartNederland, ook individuele zorgverleners monitoren met de website hoe tevreden hun patiënten zijn. Dat biedt hen weer aanknopingspunten voor wat ze kunnen verbeteren. Zo schrijft Frank Rahusen, orthopedisch chirurg bij SJG Weert openhartig in zijn blog op ZorgkaartNederland:

“Tijdens het spreekuur komt er een vrouw binnen. Ze heeft pijn. Na onderzoek stel ik vast dat zij letsel heeft aan de voorste enkelband. Ik leg haar uit welke behandeling ik adviseer en beantwoord haar vragen voordat ik mijn drukke traumapoli vervolg. Een paar dagen later lees ik haar waardering op ZorgkaartNederland. Het was mij niet gelukt haar ongerustheid weg te nemen. Ik heb haar direct uitgenodigd op de poli. Tot ons beider opluchting is zij daarna wel met een goed gevoel naar huis gegaan.”

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

De dokter weet wel door wie hij niet geopereerd wil worden
Patiëntenfederatie NPCF wil de waarderingen koppelen aan objectieve kwaliteitscijfers. Wilna Wind: “Hoe presteren ziekenhuizen op verschillende behandelingen, hoe hygiënisch werkt de tandarts, hoeveel hersteloperaties heeft de orthopeed nodig, hoe scoort een cardioloog op complicaties? We zijn hard bezig om die informatie te bemachtigen. Die willen we graag toevoegen aan de informatie en die nu al bieden op ZorgkaartNederland. En met een miljoen bezoeken per maand kun je stellen dat we daarmee in een behoefte voorzien”.

Vanwege die grote vraag aan keuze-informatie toont ZorgkaartNederland inmiddels ook of een ziekenhuis een keurmerk van een patiëntenvereniging heeft, zoals de Smiley van Kind en Ziekenhuis, en het lintje van Borstkankervereniging Nederland. Bovendien biedt ZorgkaartNederland toegang tot keuzehulpen van patiëntenorganisaties, die helpen bij het kiezen van de best passende zorg voor onder andere borstkanker, maagkanker, hernia en huidaandoeningen.

Plaats een reactie