Ziekenhuizen maken sterftecijfers eindelijk openbaar

Ziekenhuizen maken vanaf volgend jaar hun sterftecijfers bekend. Het streven van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie is nu om zo snel mogelijk de gewogen sterftecijfers van ziekenhuizen op tafel te krijgen. [b]Overstag[/b]
De NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten gaan overstag. Zij geven na flink getouwtrek gehoor aan de oproep van onder andere patiëntenorganisaties om openheid van zaken te geven over sterfte in ziekenhuizen. Met de toezegging is een rechtzaak van de baan. Weekblad Elsevier eiste openbaarmaking voor de rechter, een zaak die in januari zou dienen.

Tevreden
Halverwege 2010 worden eerst de absolute sterftecijfers bekendgemaakt. Dat getal geeft inzicht in het aantal ziekenhuisdoden gerelateerd aan het aantal ziekenhuisopnamen. De NPCF geeft te kennen pas tevreden te zijn, als ziekenhuizen die aangesloten zijn bij NVZ en NFU ook de gestandaardiseerde sterftecijfers publiceren. Dat getal koppelt de ziekenhuissterfte aan de sterfte die je op grond van de patiëntenpopulatie (leeftijd, ernst van de ziekte) mag verwachten.

Voorstander
Minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) is al langer groot voorstander van meer openheid van ziekenhuizen. In veel andere landen, waaronder Canada, Denemarken, Engeland, Zweden hebben patiënten sinds jaren inzage in de sterftecijfers.
De NPCF verwacht dat openbaarmaking van de absolute sterftecijfers al een impuls is voor ziekenhuizen om betere prestaties te leveren, zoals dat wel vaker gebeurt na publicatie van resultaten.

Plaats een reactie