Ziekenhuizen krijgen minder maar grotere taken

In een regio is het ene ziekenhuis gericht op patiënten met een hersentumor en het tweede op mensen met een beroerte. Beide hebben ongeveer dezelfde professionals nodig. Maar beide hebben een kleinere takenpakket.

Het pakket dat ze hebben is per taak groter. Dat is van belang voor de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Want ziekenhuis één doet veel ervaring op met diagnosticeren en behandelen van hersentumoren. Het bespaart ook. In dit voorbeeld hoeft ziekenhuis één ’s nachts geen team overeind te houden om CVA patiënten op te vangen. Dit is maar één voorbeeld.

Takenconcentratie komt ook aan de orde bij kindergeneeskunde, oncologie, verloskunde en spoedzorg. Allerwege komt de takenruil naar boven om toegang, kwaliteit en doelmatigheid van patiëntenzorg te bevorderen. Dit onderwerp kwam van de week in een lang gesprek aan de orde tussen Herman Flens en ondergetekende.

Flens is arts en topman bij AGIS achmea, verantwoordelijk voor de inkoop van ziekenhuiszorg in Amsterdam en enkele andere gebieden. Wij bereidden de plenaire inleiding voor die Flens houdt op het tiende nationale spoedzorg congres op vrijdag 17 september te Putten. Want het aanbod van spoedzorg van een ziekenhuis komt niet alleen naar voren via de Spoedeisende Hulpafdeling maar ook via afdelingen verloskunde, neurologie en cardiologie.

Hoe krijg je voor elkaar dat in de toekomst ziekenhuizen spoedeisende taken afstoten in ruik voor andere? Dat is de uitdaging voor iedereen die zich mede verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit en het aanbod van spoedeisende ziekenhuiszorg.

Wil je naar het genoemde congres vol met workshops die nieuws brengen uit de regio’s, het departement en de wetenschappelijke instituten? Klik dan hier, lees de brochure, meld je aan, fris je kennis op en deel je ervaringen. Let op: het congres is verplaatst naar Putten.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie