Ziekenhuizen in Benelux gebruikten al 6.5 miljoen patiëntidentificatie-polsbanden

Zebra Technologies, mondiaal marktleider in specialty printing en oplossingen voor automatische identificatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat er wereldwijd meer dan 125 miljoen stuks van haar Z-band polsbanden zijn verkocht. Deze polsbanden helpen voorkomen dat patiënten overlijden door medische fouten.

Wat kunnen we leren uit onderzoek naar de medische fouten en medicatiefouten in Nederland?

Uit het NIVEL onderzoek gepubliceerd in april 2007 over onbedoelde en vermijdbare schade in Nederland, is het volgende gebleken ( bron 1 ):

– Per jaar worden meer dan 1,3 miljoen mensen opgenomen in het ziekenhuis.
– Van alle opgenomen patiënten krijgt 5,7% te maken met onbedoelde schade (circa 76.000 patiënten in 2004).
– In 2,3% van alle opnamen is sprake van vermijdbare schade (circa 30.000 patiënten in 2004).
– Circa 10.000 patiënten ondervonden in 2004 blijvende onbedoelde schade door een ziekenhuisopname. Deze had bij 6.000 patiënten waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.
– Gemiddeld duurt in Nederland een ziekenhuisopname 7,3 dagen. Een opname met vermijdbare schade duurt gemiddeld 10 dagen langer en kost daardoor circa 5600 euro extra per patiënt.
– Het ziekenhuisbudget voor 2004 bedroeg 15,5 miljard euro. Ongeveer 1% van deze kosten wordt gegenereerd door vermijdbare schade. Dit komt neer op 167 miljoen euro.

Volgens het HARM rapport (november 2006) over de geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames is gebleken dat ( bron 2 ):

– De frequentie van geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames was 2,4% van alle ziekenhuisopnames en 5,6% van de acute opnames.
– Van deze opnames werd 46% als potentieel vermijdbaar beoordeeld.
– Geëxtrapoleerd naar heel Nederland betekent dit 41.000 geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames, en 19.000 potentieel vermijdbare opnames per jaar.
– De geschatte kosten hiervan zijn ruim 85 miljoen euro per jaar.

“Zebra zet zich sinds 1995 in voor patiënten en zorgverleners over de hele wereld door speciale thermische printtechnologie te ontwikkelen voor identificatie van patiënt- en medicijninformatie. Zo worden er minder fouten gemaakt,” volgens Norbert Terlouw, Benelux country manager van Zebra Technologies. “Van de 125 miljoen polsbanden die door Zebra zijn verkocht, is meer dan de helft verkocht in het afgelopen anderhalf jaar. Deze stijging houdt direct verband met de enorme toename in het gebruik van barcodes met medicijninformatie in ziekenhuizen, waarbij eerst de polsband van de patiënt en vervolgens de medicatie wordt gescand voordat de medicijnen aan de patiënt worden toegediend.”

Patiëntveiligheid begint bij de pols met barcodepolsbanden die zorgverleners in staat stellen te controleren of patiënten de juiste medische zorg krijgen. De Z-Band polsbanden en direct thermische printers van Zebra worden steeds verder verfijnd om te voldoen aan de huidige eisen in de gezondheidszorg. In tegenstelling tot matrix- en laserprinters geven de thermische printers van Zebra een duidelijke, heldere printkwaliteit op ieder formaat polsbanden en labels. Dit garandeert dat de barcodes met gezondheidsinformatie van de patiënt zoals naam, bloedgroep, allergieën, huisarts en andere informatie, snel en betrouwbaar kunnen worden gescand voor foutloze patiëntidentificatie in ziekenhuizen en zorginstellingen.

“Dankzij Zebra’s HC100 printer en Z-Band polsbanden zijn we in staat de patiëntveiligheid te vergroten. Met behulp van gangbare technologie zoals de barcode en inzet van eenvoudige middelen kunnen we de identiteit van de patiënt controleren en zijn we in staat de verstrekking van bijvoorbeeld bloedproducten automatisch te valideren,” zegt Erik Zwarter, project manager Zorglogistiek bij Erasmus MC Rotterdam. “Het is de visie en strategie om paraafjes, visuele- en mondelinge controles in het zorgproces verder te automatiseren met behulp van automatische identificatie. Op die manier zijn we in staat om medicatieveiligheid te garanderen. Een voorwaarde is dan wel dat de patiënt een drager heeft zoals de polsband met een minimale set aan leesbare informatie en een barcode voor een snelle foutloze en betrouwbare identificatie. Dit betekent bescherming voor zowel de patiënt als het verplegend personeel. Een echte win-winsituatie.”

Veel van de polsbanden die momenteel in ziekenhuizen worden gebruikt, zijn vervaardigd uit materialen die kunnen worden aangetast door veegvlekken, vloeistoffen of desinfecterende gel. Zebra’s unieke Z-band polsbanden zijn bestand tegen alcohol, water, schuim, zeep en bloed, en zijn voorzien van een antimicrobiële beschermlaag waarop een patent is aangevraagd. De antimicrobiële coating beschermt de polsbanden tegen MRSA Type II, III en IV, S. aureus, P. aeruginosa en E. coli – de meest voorkomende oorzaken van ziekenhuisinfecties. De polsbanden van Zebra zijn bovendien MRI-gecertificeerd, zodat er geen risico bestaat op negatieve beïnvloeding van MRI-scans.

Over Zebra Technologies

Zebra Technologies Corporation helpt klanten hun zakelijke prestaties te verbeteren met producten en oplossingen voor het identificeren, volgen en beheren van activa, transacties en mensen. Meer dan 90% van de Fortune 500-bedrijven in ruim 100 landen maakt gebruik van de innovatieve en betrouwbare Zebra printers, toebehoren, RFID-producten en software om hun productiviteit en kwaliteit te verbeteren, de kosten te verlagen en de klantenservice te optimaliseren.

Ga voor meer informatie over Zebra en Zebra-producten naar www.zebra.com

Bronnen
(1) http://orde.artsennet.nl/diensten/publicaties.htm
(2) http://www.nvza.nl/explorer/subdomeinexplorer.asp?display=2&atoom=6951&atoomsrt=10&actie=2

Plaats een reactie