Ziekenhuizen goed op weg met kwaliteit spoedeisende hulp

Ziekenhuizen hebben een kwaliteitsslag gemaakt op de afdeling spoedeisende hulp. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Inmiddels voldoen 32 van de 33 onderzochte ziekenhuizen aan de minimale kwaliteitseisen. Wel is de inspectie van mening dat er verdere verbeteringen nodig zijn. De huidige normen zijn een ondergrens. De inspectie roept de medische beroepsverenigingen en ziekenhuizen op om de kwaliteitsnormen aan te scherpen. Op die manier kan de kwaliteit van de spoedeisende hulp naar een hoger niveau worden gebracht.

Spoedeisende hulp is vaak een zaak van levensbelang. In oktober 2009 zijn normen vastgesteld waaraan een afdeling spoedeisende hulp minimaal moet voldoen. De IGZ heeft die minimale kwaliteitseisen onderzocht bij een representatieve steekproef van 33 van de bijna 100 ziekenhuizen.

Voortvarend aan de slag
Sinds de huidige normen zijn opgesteld in 2009, zijn ziekenhuizen voortvarend aan de slag gegaan met kwaliteitsverbetering op de spoedeisende hulpafdeling. Wel heeft de inspectie tijdens het onderzoek bij 28 ziekenhuizen maatregelen opgelegd. Vaak ontbraken een integraal kwaliteitssysteem – specifiek voor de afdeling spoedeisende hulp – en een zorgbeleidsplan. Daarin is onder andere vastgelegd welke patiënten wel en niet bij spoedeisende hulp kunnen worden behandeld. Dat is van belang om te voorkomen dat een patiënt met bijvoorbeeld specifieke hartklachten naar een afdeling spoedeisende hulp wordt gebracht die niet voldoende is toegerust om patiënten met deze hartklachten te behandelen. Lopende het inspectieonderzoek hebben de ziekenhuizen dat direct aangepast.

Slechts bij een ziekenhuis was het nodig verscherpt toezicht in te stellen, namelijk De Sionsberg in Dokkum. Dat ziekenhuis heeft vervolgens zelf de afdeling spoedeisende hulp gesloten. De andere getoetste ziekenhuizen voldoen nu aan alle minimale kwaliteitseisen. In alle ziekenhuizen werken speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen, er is altijd een arts aanwezig die binnen 5 minuten een luchtweg kan zekeren en er zijn verpleegkundigen die in staat zijn om te beademen met een zuurstofkap.

Deadline 1 april
Ziekenhuizen die nu niet getoetst zijn, moeten op basis van het onderzoeksrapport de eigen spoedeisende hulpafdeling beoordelen. Uiterlijk 1 april 2012 moeten zij aan de inspectie rapporteren in hoeverre zij voldoen aan de minimale kwaliteitseisen.

Meer informatie: IGZ rapport en de bijlagen.

Plaats een reactie