Ziekenhuissterfte varieert per provincie

De kans dat iemand bij een ziekenhuisopname overlijdt, hangt sterk af van de provincie waar hij woont. Limburg kent de hoogste ziekenhuismortaliteit, Friesland en Groningen de laagste. Dat zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de zorgkwaliteit, schrijven onderzoekers van het VUmc, Nivel en St. Antonius Ziekenhuis in een artikel in Medisch Contact.

Ziekenhuissterfte varieert per provincie, Nederlandkaart

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/85138096″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Ziekenhuissterfte wordt doorgaans berekend door per ziekenhuis de waargenomen sterfte af te zetten tegen de te verwachten mortaliteit. Dit cijfer heet – na correctie voor klinische opnamekenmerken – de hospital standardised mortality ratio (HSMR). In deze studie hebben de onderzoekers de ziekenhuissterfte echter berekend per tweecijferig postcodegebied (postcode-SMR) en per provincie (provincie-SMR). Ze deelden het aantal inwoners van een gebied dat in 2009 in een (willekeurig) ziekenhuis overleed door de statistisch te verwachten ziekenhuissterfte van inwoners van dat gebied in dat jaar. Vervolgens normaliseerden ze de uitkomsten op 100 (gemiddelde mortaliteit=100).

De postcode-SMR bleek te variëren van 63 tot 125, de provincie-SMR van 86 (Groningen en Friesland) tot 110 (Limburg). Ook de kans dat iemand in 2009 in het ziekenhuis stierf in plaats van erbuiten (ziekenhuissterfte afgezet tegen totale bevolkingssterfte) varieerde per regio. Er bleek bovendien een sterke correlatie te bestaan tussen deze ziekenhuis-bevolkingssterfte-ratio (ZBR) per postcodegebied en de postcode-SMR.

De auteurs concluderen dat regionale factoren de ziekenhuissterfte en de ZBR beïnvloeden. Ze opperen verschillende mogelijkheden, zoals regionale verschillen in zorgkwaliteit of beschikbaarheid van mantelzorg en hospicebedden. Maar gezien de ligging van de gebieden met een opvallend lage en een opvallend hoge ziekenhuissterfte en ZBR, achten ze het waarschijnlijker dat regionale culturele en religieuze verschillen mede bepalen of mensen het ziekenhuis al dan niet bewust mijden als plaats om te overlijden of een dierbare te laten overlijden. Volgens de auteurs moeten we deze regionale invloeden beter begrijpen voordat we de HSMR’s goed kunnen interpreteren en onderling kunnen vergelijken.

Auteur: Lieke de Kwant

Plaats een reactie