Ziekenhuisgroep Twente tien jaar verzekerd van hoogwaardige beeldvormende systemen

Patiënten van ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, zijn de komende tien jaar verzekerd van onderzoek met hoogwaardige, veilige en moderne radiologische apparatuur. ZGT en Siemens Healthcare hebben een unieke overeenkomst afgesloten voor een Balanced Technology Solution. Siemens neemt alle bestaande beeldvormende systemen op de afdeling radiologie over en verzorgt gedurende de looptijd van het contract niet alleen het onderhoud, maar ook de veiligheidscertificeringen, trainingen, upgrades. Ook zorgt Siemens er via regelmatige vervanging voor dat de apparatuur blijft aansluiten bij de modernste techniek.

Van links naar rechts drs. Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur ZGT, Kees Smaling, directeur Siemens Health Car en Peter Wensing, radioloog ZGT

In de ziekenhuiswereld krijgt het thema patiëntveiligheid meer aandacht dan ooit tevoren. Uitbesteden van de kwaliteitszorg voor radiologische apparatuur is tegen die achtergrond een logische stap, zegt Henri Wijers (directeur Facilitair Bedrijf ZGT). “Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in moderne CT-, MRI- en röntgenapparatuur, en willen de betrouwbaarheid en kwaliteit ervan zo goed mogelijk waarborgen.” Dit vereist veel tijd en energie, die ZGT volgens Kees Smaling (directeur Siemens Healthcare) beter in andere zaken kan steken. “Het ziekenhuis is er in de eerste plaats voor de patiëntenzorg. Technische apparatuur managen is niet hun kerntaak. Wél de onze.”

Omvang contract
ZGT draagt nu alle beeldvormende systemen over aan Siemens, inclusief apparatuur van andere leveranciers. Het contract omvat alle systemen die op de afdeling radiologie gebruikt worden zoals CT- en MRI-scanners, röntgenapparatuur en mammografiesystemen, verdeeld over de ZGT-locaties in Hengelo en Almelo en de mobiele röntgenunit. Siemens garandeert tegen een vaste vergoeding het onderhoud, zorgt voor periodieke, onafhankelijke keuringen door TNO, software-upgrades, jaarlijkse training van alle medewerkers en beheert de contracten met andere leveranciers. “Ook detacheren we full-time servicetechnici bij ZGT”, zegt Alex Stenis (Business Partner Siemens Healthcare). “Daardoor kunnen we eventuele storingen zonder tijdverlies verhelpen. En als er een nieuwe generatie technologie op de markt komt, biedt het contract ZGT bovendien de mogelijkheid om systemen tussentijds te laten vervangen.”

Maximale flexibiliteit, vaste kosten
Gezien de groeiende marktwerking in de zorg is een bijkomend voordeel van het contract dat de kosten van investering, beheer en onderhoud, transparant zijn en over een langere periode kunnen worden verspreid. “De kosten zijn veel eenvoudiger te verantwoorden”, zegt Henri Wijers. “Tegelijkertijd biedt het contract ons maximale flexibiliteit. We kunnen ons ‘wagenpark’ aan beeldvormende systemen snel aanpassen aan ontwikkelingen in de zorg, de technische ontwikkelingen en de vraag naar onderzoeken. En ook al zijn we uitermate tevreden over Siemens en de onderlinge samenwerking, we zijn niet verplicht om bij vervanging van systemen voor Siemens-apparatuur te kiezen. We behouden onze keuzevrijheid.”

Leverancier wordt partner
Het contract vertegenwoordigt volgens Wijers “een geheel nieuwe manier van samenwerken in de ziekenhuiswereld”, meer een partnerschap dan de klassieke relatie klant-leverancier. Kees Smaling wijst erop dat ZGT en Siemens de afgelopen drie jaar al nauw hebben samengewerkt via een vervangingsinvesteringsplan, waarmee alle radiologische apparatuur up-to-date is gebracht. “Dat we een zo verregaand samenwerkingsverband met een ziekenhuis afsluiten, is voor ons én voor Nederland wel uniek. Het past ook naadloos bij de ontwikkelingen in de zorg. Er worden steeds hogere eisen aan kwaliteit en veiligheid gesteld, terwijl de financiële druk toeneemt en ziekenhuizen snel moeten kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze manier van samenwerken maakt dat mogelijk.”

Plaats een reactie