Ziekenhuisgroep Twente ontvangt Vaatkeurmerk

Aan Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is door de Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten, het Vaatkeurmerk toegekend. Het keurmerk is voor de derde keer uitgereikt en richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Vaatpatiënten worden door het keurmerk in staat gesteld om een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg aangeboden wordt.

Dr. J.G. van Baal, vaatchirurg in ZGT Almelo is blij met het keurmerk. “Dat het aan ons is toegekend, is een blijk van erkenning voor onze inspanningen om de vaatzorg op één locatie te concentreren. Hierdoor zijn wij in staat om meer verrichtingen te doen met minder mensen. De kwaliteit van de gespecialiseerde zorg die wij onze patiënten bieden, gaat daarmee nog een stap omhoog.”

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet het ziekenhuis aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Deze zijn door de Hart&Vaatgroep opgesteld in samenwerking met de beroepsgroepen van vaatchirurgen en -verpleegkundigen, interventieradiologen en vasculair internisten. De criteria zijn aangescherpt en aangepast aan nieuwe inzichten. Zo is een van de nieuwe kwaliteitscriteria dat het cardiovasculair risicomanagement moet zijn vastgelegd in protocollen. Een andere verandering is de eis dat elk ziekenhuis dat operaties aan een verwijding van de aorta uitvoert, er minimaal twintig per jaar moet doen.

Over de Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging die is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, bijvoorbeeld bij erfelijk hoog cholesterol (FH) of de ziekte van Rendu Osler Weber, kunnen bij De Hart&Vaatgroep terecht.