Ziekenhuisgroep Twente houdt ook in de toekomst 2 ziekenhuizen

ZGT is één grote ziekenhuisorganisatie met een ziekenhuis in Almelo en een ziekenhuis in Hengelo. Dat is en blijft zo. Patiënten kunnen op beide locaties terecht voor de eerste zorgvraag. Dat wil zeggen voor bezoek aan poliklinieken, intensive care en spoedeisende hulp. Ook de meeste onderzoeken en behandelingen vinden op beide locaties plaats.

Dit staat in de voorgenomen visie op het ZGT zorgaanbod 2011 – 2016, die vandaag is gepresenteerd. Op de twee ZGT locaties is het brede aanbod van poliklinische zorg en spoedeisende en intensieve zorg. Daarmee wordt zo’n 90% van het zorgaanbod op beide locaties geboden. Voor sommige vormen van (dag)behandeling en /of specifieke diagnostiek vindt concentratie plaats op een van beide locaties. Concentratie gaat dus over een relatief klein aandeel van het zorgaanbod.

Landelijke kwaliteitseisen gaan vaak over vaardigheden en volume. ZGT wil daaraan blijven voldoen door intern de krachten te bundelen en functies te concentreren. ZGT stelt zo alles in het werk om ook de specialistische behandelingen zoveel mogelijk in de eigen gezondheidsregio te blijven aanbieden.

Om dat te kunnen zullen dus specifieke onderzoeken of behandelingen soms op een van beide locaties plaatsvinden. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al met patiënten met een hersenbloeding. Deze worden rechtstreeks naar ZGT Almelo gebracht. Op deze manier kan alle deskundigheid voor specifieke behandelingen op een plek bij elkaar worden gebracht. En dat bevordert de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Beide locaties gaan dit onderscheidend zorgaanbod in zogeheten centra aanbieden: ‘ZGT Centrum voor…’ Bijvoorbeeld het Centrum voor bariatrische chirurgie in ZGT Hengelo en het Centrum voor de diabetische voet in ZGT Almelo. Deze concentratie vindt gefaseerd plaats.

Ook hebben de behandelaars bij sommige onderzoeken of behandelingen extreem kostbare apparatuur nodig. Die apparatuur wordt dan ook op een van beide locaties geplaatst. Dat is om de zorg betaalbaar te houden. Te denken valt aan bijvoorbeeld de PET/CT scan, een apparaat waarmee afwijkingen, zoals tumoren, heel precies in beeld worden gebracht.

Om het ZGT zorgaanbod eenduidig vorm te geven, is fusie van de medische vakgroepen een noodzakelijke voorwaarde. Daarom gaat ZGT de zorgprocessen inclusief protocollen en werkwijzen zoveel mogelijk locatieoverstijgend beschrijven.

Plaats een reactie