Ziekenhuisgroep Twente geeft gehoor aan het verzoek van minister van VWS

De Raad van Bestuur van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wacht met besluitvorming over eventuele concentratie van de klinische verloskunde en neonatologie. Dit is conform het verzoek van de minister van VWS om ‘geen onomkeerbare besluiten te nemen over de concentratie’.

ZGT is in afwachting van de aangekondigde brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarin aan ziekenhuizen een plan van aanpak wordt gevraagd in het licht van het landelijk beleid voor de klinische verloskunde.

ZGT startte eerder dit jaar onderzoek naar de haalbaarheid van concentratie van klinische verloskunde en neonatologie op de locatie ZGT Hengelo en een eerstelijns geboortecentrum in ZGT Almelo. In vervolg op het initiatief van zorgverzekeraar Menzis om te spreken over de mogelijkheid voor samenwerking in de klinische verloskunde in de regio, start ZGT een tweede onderzoek.

Hierin onderzoekt ZGT wat de haalbaarheid is van concentratie van haar klinische verloskunde en neonatologie op de locatie ZGT Almelo en wat de consequenties zijn van het in stand houden van deze activiteiten op de beide ZGT locaties in Hengelo en Almelo. ZGT houdt daarbij rekening met de normen uit het rapport ‘Een goed begin’ van prof. Van der Velden.

De Raad van Bestuur van ZGT wil eerst integraal zicht op de uitkomsten van de interne onderzoeken en het landelijk beleid alvorens zij uitkomsten presenteert en besluiten neemt.

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo

Plaats een reactie