Ziekenhuisgroep Twente behaalt als eerste alle 24 veiligheidscertificaten

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) voldoet, als eerste ziekenhuis in Nederland, aan álle 24 veiligheidsnormen van TÜV Nederland. In mei 2013 werd het ziekenhuis extern geaudit door TÜV. Onlangs werd bekend dat het eindoordeel van dit toetsingsorgaan, positief is.

Patiëntveiligheid is teamwork
ZGT vindt het belangrijk dat iedere patiënt kan vertrouwen op goede medische zorg. En ook op het goed functioneren en goed gebruiken van medische apparatuur. In 2004 is het gastvrije Twentse ziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo gestart met een verbeterproject op het gebied van kwaliteit en veiligheid van medische technologie.

Het unieke van dit project is de effectieve samenwerking van de verschillende disciplines. Met een team van verschillende professionals, zoals medisch specialisten, verpleegkundigen en technici worden risico’s in kaart gebracht en verbeteringen stelselmatig afgestemd en doorgevoerd. Binnen ZGT wordt de kwaliteit door een eigen toetsingsorgaan gecontroleerd. Het orgaan fungeert op het gebied van kwaliteit en veiligheid van medische technologie als interne inspectie. Door controle en toezicht helpt het orgaan mee om verbeteringen in het ziekenhuis door te voeren.

Het positieve eindoordeel van TÜV en het hiermee voldoen aan alle te behalen 24 certificaten bevestigt de verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hierdoor levert het ziekenhuis ook een belangrijke bijdrage aan het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’, waarvoor het ziekenhuis recent een onverwachte controle kreeg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De conclusie zoals deze in het inspectierapport staat geschreven, luidt: ‘ZGT voldoet op de getoetste onderdelen in voldoende mate aan de voorwaarden voor veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis’.

“Op beide behaalde successen zijn we bijzonder trots”, aldus Meindert Schmidt. “De bevindingen van zowel de Inspectie als de TÜV bevestigen dat de kwaliteit van onze zorg hoogwaardig is. Omdat we staan voor kwaliteit en veiligheid, is dit een enorme opstekervoor ZGT.”

Kroon op het werk
De insteek van de audit was het beoordelen van medische technologieën en gebouwenbeheer. Door middel van de driedaagse audit is vastgesteld dat ZGT aan alle eisen voldoet om de risico’s rondom de inzet van medische technologie te borgen. De TÜV auditoren hebben een groot aantal mensen binnen het ziekenhuis gesproken en tevens een groot aantal werkplekken bezocht. Zij zijn van mening dat de toetsing in een heel open en vriendelijke sfeer plaatsvond: de medewerkers waren zeer enthousiast en wilden graag over hun werk praten. Zodoende kregen zij veel informatie.

Volgens klinisch fysicus en lid van de medische staf van ZGT Michaël Lansbergen, is het positieve eindoordeel van de TÜV een mooie kroon op het werk en de investering van alle bij dit certificatietraject betrokken medewerkers. “We zijn dan ook bijzonder trots op het behaalde resultaat. Het is een stimulans om de kwaliteit structureel op een hoog niveau te houden.”

In de Week van de Patiëntveiligheid die van 18 tot 22 november 2013 in ZGT wordt gehouden, worden de certificaten officieel uitgereikt.

Plaats een reactie