Ziekenhuisbacterie Pseudomonas aeruginosa bestrijden met eigen enzymen

Door een chemisch communicatiesysteem van de ‘ziekenhuisbacterie’ Pseudomonas aeruginosa te verstoren met zijn eigen enzymen, kan de gevaarlijke bacterie zijn slagkracht ontnomen worden. Het probleem van de antibioticumresistentie van deze ziekteverwekker is hiermee omzeild. Evelina Papaiaoannou beschrijft deze ontdekking in haar proefschrift.

Het gebruik van antibiotica bij het behandelen van bacteriële ziektes heeft geleid tot het ontstaan van antibiotica-resistente ‘superbacteriën’. Om het ontstaan van deze resistentie te vermijden zijn alternatieve behandelmethoden noodzakelijk. Daarom ging Papaiaoannou op zoek naar het mechanisme dat P. aeruginosa (een opportunistische Gram-negatieve bacterie) zo virulent maakt om zo potentiële targets voor antimicrobiële therapieën te identificeren en daarmee de dikwijls dodelijke infecties die veroorzaakt worden door deze bacterie te bestrijden.

Papaiaoannou maakte gebruik van het gegeven dat de virulentie van P. aeruginosa strak gecontroleerd wordt door cel-naar-cel communicatie – ook wel bekend als ‘quorum sensing’ (QS) – door middel van de diffundeerbare signaalmoleculen acyl-homoserine lactonen (AHL). Een veelbelovende strategie om P. aeruginosa infecties te controleren of te bestrijden lijkt dan ook om de werking van deze signaalmoleculen te verhinderen door of de synthese en/of accumulatie te voorkomen of te voorkomen dat ze aan hun verwante receptoren kunnen binden. AHL-accumulatie kan voorkomen worden door afbraak van deze moleculen.

Papaiaoannou ontdekte twee enzymgroepen die AHL-moleculen kunnen afbreken: de AHL-lactonases en de AHL-acylases. De P. aeruginosa PAO1 stam heeft drie genen die coderen voor AHL-acylases die het eigen geproduceerde 3-oxo-C12-HSL kunnen afbreken, toonde zij aan. Deze AHL-acylases zijn een potentiële kandidaat voor een antimicrobiële drug tegen P. aeruginosa infecties, doordat ze het communicatiesysteem kunnen verstoren van deze pathogene bacterie.

Evelina Papaiaoannou ((Cyprus, 1981) studeerde moleculaire medische microbiologie aan de Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek deed zij bij de Rijksuniversiteit Groningen bij de afdeling farmaceutische biologie met een beurs van het EU-Marie Curie Fellowship.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. E. Papaioannou
Proefschrift: Silencing Pseudomonas virulence
Promotor(s): prof.dr. W.J. Quax
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Datum: 09 september 2011, 13.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

1 gedachte over “Ziekenhuisbacterie Pseudomonas aeruginosa bestrijden met eigen enzymen”

  1. Na een decubitus wond, en het wegnemen van dood weefsel, zijn in de wond een tweetal bacterien aangetroffen.Een daarvan is de pseudomonas.Door de resistentie van deze bacterie, is door de behandelend chirurg voorgeschreven, 1x daags een half uur een half procentige oplossing azijnzuur via een gaasje in de wond aan te brengen Daarna grondig naspoelen met nacl Vervolgens een in nacl gedrenkt gaas in de wond aanbrengen Spreekt deze behandelwijze U aan? In de wond ontstaat nu een wat witte zoutkleurige aanslag, en de indruk ontstaat, dat als gevolg van dit laatste, de weefselopbouw (opbouw van het wondbed) is verstoord. Gaarne Uw reaktie ,met vriendelijke groet, jhilberdink

    Beantwoorden

Plaats een reactie