Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant kiest voor Alert

Als eerste ziekenhuisapotheek in Nederland kiest de Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) voor het nieuwe Ziekenhuis Apotheek Informatie Systeem van Alert. Alert Pharmacy sluit goed aan bij het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), dat de komende jaren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven wordt ingevoerd. ZANOB-directeur Siebold de Boer en Alert-bestuurder Miguel Rocha tekenden vrijdag 27 november jl. een contract om te komen tot een geheel nieuw apotheeksysteem.

Het door beide partijen gesloten contract omvat het ontwerp, de bouw en de levering van een volledig Ziekenhuis Apotheek Informatie Systeem. Bijzonder aan het systeem is dat het is opgebouwd vanuit het perspectief van de behandeling van patiënten. De Boer: “Dat is echt een enorme stap vooruit. De oudere informatiesystemen gaan voornamelijk uit van het logistieke proces en zijn minder rechtstreeks gericht op de patiëntenzorg.” De nieuwe architectuur is gebaseerd op de processen in de apotheek die voortvloeien uit de (digitale) medicatieopdrachten vanuit de patiëntenzorg. Alert®Pharmacy wordt gekoppeld aan het EVS (Electronisch Voorschrijf Systeem) en het EPD (Electronisch Patiënten Dossier) van de klanten van ZANOB. In Noordoost Brabant gaan ziekenhuis Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis beide werken met het Elektronisch Patiëntendossier van Alert.

Medicatiebewaking
De bouw van het nieuwe systeem zal in fasen verlopen. In het voorjaar van 2010 worden de eerste tests gedaan met het klinische deel, dat wil zeggen receptverwerking en medicatiebewaking. In de tweede helft van 2010 volgt het niet-klinische, logistieke deel: voorraadbeheer, facturering, bestellen. In 2011 zal het huidige apotheeksysteem in zijn geheel zijn vervangen. “De voornaamste reden om voor Alert Pharmacy te kiezen, is dat het systeem heel goed aansluit bij onze ambities op het gebied van medicatiebewaking. Sinds enige tijd werken wij met een nieuwe vorm van medicatiebewaking waarbij labuitslagen automatisch worden meegewogen. Daarbij wordt gewerkt met zogenaamde clinical rules, dat wil zeggen dat de signalen worden gefilterd door een revolutionaire redeneermachine die vrijwel alleen de werkelijk relevante signalen doorlaat. Alert Pharmacy is hiervoor zeer geschikt, ” aldus ZANOB-directeur Siebold de Boer.

Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant
De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) kent een lange bestaansgeschiedenis. In 1780 werd bij het Groot Ziekengasthuis – nu onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis – als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland een ziekenhuisapotheek ingericht. Op dit moment verzorgt de ZANOB de geneesmiddelendistributie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s –Hertogenbosch, ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel en een aantal andere zorginstellingen in de regio. Er werken 150 medewerkers bij de Ziekenhuisapotheek, die zich ten doel stellen patiënten de beste behandeling met geneesmiddelen te geven.

Alert
De ALERT – Groep heeft zich volledig gericht op de ontwikkeling, distributie en implementatie van de ALERT® klinische Alertsoftware, bedoeld om papiervrije klinische omgevingen te creëren. De start van ALERT vond plaats in december 1999. Huidige omzet van het bedrijf is meer dan 51 miljoen US dollar. Multidisciplinaire teams van artsen, ontwikkelaars, architecten, engineers, consultants, wiskundigen en managers werken vanuit vestigingen in Portugal, Spanje, Italië, Nederland, Engeland, Verenigde Staten, Brazilië, Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en Maleisië.

Plaats een reactie