Ziekenhuis Gelderse Vallei behaalt opnieuw NIAZ-accreditatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een adequate én veilige organisatie. Dat bewijst de heraccreditatie die het ziekenhuis ontvangt van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Vier jaar geleden behaalde het ziekenhuis het kwaliteitskeurmerk voor het eerst.

Tijdens het afgelopen auditbezoek werden de processen in het ziekenhuis opnieuw onder een vergrootglas gelegd door een externe auditcommissie. Deze beoordeelde de organisatie aan de hand van de normen en kwaliteitseisen. Mevrouw drs. Hélène Beaard reikte vandaag namens het NIAZ het felbegeerde accreditatiebewijs uit. Ziekenhuisdirectie en medewerkers zijn blij en trots. Het certificaat krijgt een ereplaats in het ziekenhuis.

Het NIAZ toetst of zorginstellingen hun organisatie zó hebben ingericht, dat ze aantoonbaar een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg verlenen. Er is door de branche een norm ontwikkeld waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om het predicaat ‘goed georganiseerd ziekenhuis’ te krijgen. De norm is een beschrijving van belangrijke criteria die het ziekenhuis op de één of andere wijze geregeld moet hebben en toepassen.

Certificaat
Bij de uitreiking van het certificaat vertelde mevrouw Beaard zeer onder de indruk te zijn van de open en eerlijke cultuur van de organisatie. Medewerkers zijn enthousiast voor het steeds verbeteren van de zorg. Incidenten op het gebied van (patiënt)veiligheid worden gemeld en besproken. Alle afdelingen krijgen elk half jaar een ‘quickscan’, waarin speciaal gelet wordt op zaken als brandveiligheid, het juist uitvoeren van patiëntenidentificatie en de houdbaarheidsdatum van medicatie.

Auditoren op bezoek
Een ziekenhuis moet om de accreditatie te behalen allerlei zaken beschrijven en aantonen: variërend van de visie waarop de organisatie ingericht wordt, tot doelstellingen op het gebied van klantgerichtheid en -tevredenheid. Door middel van het toetsen van de werkelijkheid aan de norm kan er bepaald worden waar verbeterpunten liggen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarom een compleet evaluatierapport opgesteld. Elke vier jaar wordt dit herhaald. Dit rapport vormde samen met andere documentatie het materiaal waarmee de auditoren van het NIAZ zich hebben voorbereid op een auditbezoek dat plaatsvond in september 2010.

Tijdens dit bezoek bezochten de auditoren van het NIAZ een aantal afdelingen en voerden meer dan 100 gesprekken met enkele stakeholders, verschillende medewerkers en medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Op basis van de gesprekken, de afdelingsbezoeken en de bevindingen van het evaluatierapport is besloten de accreditatie van het ziekenhuis te continueren voor vier jaar.

1 gedachte over “Ziekenhuis Gelderse Vallei behaalt opnieuw NIAZ-accreditatie”

 1. Wat mij betreft kan deze accreditatie per vandaag in getrokken worden.
  Mijn schoonmoeder ligt als hartpatient op de 2e etage cardiologie.
  Op de 1e etage wordt de vloer er uitgehakt!! Een normaal gesprek op de 2e etage is niet meer mogelijk. Hoezo veiligheid en goede zorg.

  Bij navraag geen ENKELE verantwoordelijk tijdens de bezoekuren aanwezig.
  Ja u leest het goed, de vloer wordt er tijdens het bezoek uur uitgehakt van van circa 18:00 tot 22:00. Sorry dit ziekenhuis heeft voor mij afgedaan.

  Beantwoorden

Plaats een reactie