Ziekenhuis door een veiligheidsbril

De Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis is gestart met het lopen van Veiligheidsrondes. Alle afdelingen met patiëntencontact worden tijdens deze rondes door een ‘veiligheidsbril’ bekeken.

Het idee van de Veiligheidsrondes komt uit de Verenigde Staten waar het instrument Walkrounds is ontwikkeld. Het VMS veiligheidsprogramma heeft dit vertaald naar de Nederlandse situatie en de naam veranderd in Veiligheidsrondes.

Een veiligheidsronde is geen inspectieronde om te kijken of iedereen zich aan de regels en afspraken houdt of om patiëntveiligheid te toetsen. Het is nadrukkelijk bedoeld om het bewustzijn over patiëntveiligheid te vergroten.

Om de veiligheidscultuur binnen een ziekenhuis te vergroten, is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van onveilige situaties die kunnen leiden tot schade. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers zich realiseren dat ze zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op hun afdeling.

Foto’s
Ter voorbereiding op de eerste veiligheidsrondes kregen verpleegkundigen de opdracht om foto’s te maken van onveilige, maar ook van veilige situaties op hun afdeling. Ze zijn dus met een camera op pad gegaan en legden een aantal interessante situaties vast. Een verpleegkundige: “Ik dacht in eerste instantie: wat moet ik nou op de foto zetten? Maar toen ik de camera pakte en rondliep, bleek dat het zo moeilijk niet was om veilige en onveilige situaties te ontdekken”. Eén afdeling bracht met trots in beeld dat geen enkele verpleegkundige handsieraden droeg. Op een andere afdeling bleek het alarmkoord nabij een toilet buiten direct handbereik te zitten.

De gemaakte foto’s waren onderwerp van gesprek tijdens de Veiligheidsrondes. Na afloop werden de bevindingen teruggekoppeld naar de afdelingen. Waar nodig worden verbeteracties uitgevoerd.

Plaats een reactie