Ziekenhuis bekijkt overdadig medicijngebruik

Op 1 maart 2012 start het polyfarmacie spreekuur in het Deventer Ziekenhuis. Twee specialisten gaan bij patiënten, die veel medicijnen gebruiken, na of dat niet minder en beter kan. Het gebruik van veel medicijnen is niet zonder risico.

Zo neemt de kans op bijwerkingen toe naarmate het aantal medicijnen stijgt. Ook krijgen sommige patiënten moeite met het slikken van steeds maar meer pillen, waardoor ze mogelijk niet meer zo therapietrouw zijn. Tot slot kan er een pakket aan medicijnen ontstaan die beter niet samen kunnen worden gebruikt.

Uit recent onderzoek blijkt ook dat 1 op de 20 acute ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door bijwerkingen van medicijnen. Hiervan had bijna 50% kunnen worden voorkomen als er goed naar het medicijngebruik was gekeken.

Voorzien in behoefte
Vroeger liep een patiënt bij 1 arts die de man of vrouw door en door kende. Dat is nu niet meer zo. Vooral oudere patiënten komen niet alleen bij de huisarts, maar (zeker in het ziekenhuis) bij verschillende (sub)specialismen. Hoewel al deze artsen natuurlijk alert zijn op medicatie, de werking en gevaren ervan, ontbreekt het hen soms aan overzicht, tijd en kennis om een beter pakket aan medicatie samen te stellen.

Dat gaat het Deventer Ziekenhuis nu doen. De artsen geven ook aan dat ze het polyfarmacie spreekuur verwelkomen. Omdat het vakgebied van medicatie heel specifiek is wordt het gedraaid door 2 specialisten die zowel de farmacie als geneeskunst in hun pakket hebben.

Plaats een reactie