Ziekenhuis Amstelland laagste percentage heropnames hartpatiënten in Amsterdamse regio

Door een optimaal functionerende hartfalenpolikliniek heeft Ziekenhuis Amstelland het laagste percentage heropnames van hartpatiënten in de Amsterdamse regio.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de hartfalenpoli is het terugdringen van het aantal heropnames binnen 12 weken na ontslag. In de regio Amsterdam heeft Ziekenhuis Amstelland verruit het laagste percentage heropnames.

Dat Ziekenhuis Amstelland daarin zeer goed slaagt moge blijken uit onderstaand overzicht, waarbij er wordt vergeleken met omringende (academische) ziekenhuizen. Duidelijk is te zien dat de resultaten over 2010 zelfs nog lager liggen dan die van 2009.

< 75 jaar in % > 75 jaar in %
AMC 7,89 3.03
Bovenij ziekenhuis 5,49 5.29
OLVG 8,64 8.42
Slotervaart 7,69 2.55
Vumc Geen cijfers Geen cijfers
Spaarne ziekenhuis 6,25 8,70
ZHA 2009 5 5
ZHA 2010 3,28 2,0

Sinds 2006 heeft Ziekenhuis Amstelland (ZHA) een hartfalenpoli onder de bezielende leiding van Mevr. A. Markusse, verpleegkundig specialist hartfalen en Dr. H.F.J. Mannaerts, cardioloog. Sindsdien is deze gespecialiseerde poli enorm gegroeid tot 741 patiënten in 2010. Door deze groei was uitbreiding ook noodzakelijk en is in 2009 Mevr. N. Koot, hartfalenverpleegkundige de gelederen komen versterken.

Er is ook een goede regionale samenwerking opgezet met de huisartsen in het adherentie gebied van het Ziekenhuis en met het Amsterdams Hartfalen Overleg, waar Mevr. Markusse secretaris, en Dr. Mannaerts bestuurslid van is.

De afdeling Cardiologie heeft bovendien nauwelijks wachttijden, en de patiënt tevredenheid is groot. De hartfalenverpleegkundigen worden gesuperviseerd door Dr. HFJ Mannaerts en de rest van de cardiologie maatschap. De vakgroep is vastbesloten om, mede door de intensieve samenwerking met de huisartsen en door korte wachttijden, in de toekomst deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen.Plaats een reactie