ZGT hanteert nieuwe manier van bloeddruk meten

Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten. De poli interne geneeskunde van ZGT Hengelo heeft in samenwerking met bp@home een nieuwe manier van bloeddruk meten ontwikkeld waarbij de patiënt dit zelf vanuit huis kan doen. Zijn gegevens worden vervolgens via een internetapplicatie voor de internist of verpleegkundig specialist inzichtelijk.

Patiëntvriendelijk
ZGT voert deze patiëntvriendelijke methode van bloeddruk meten als enige hypertensiepoli in de regio uit. Dat de patiënt de deur niet uit hoeft voor deze handeling is erg prettig; hij bevindt zich in zijn eigen vertrouwde, rustige omgeving. Dit resulteert in een meer betrouwbare bloeddrukmetingen dan wanneer de meting in het ziekenhuis wordt gedaan. Daarnaast heeft de patiënt meer vrijheid omdat hij zelf bepaalt wanneer hij zijn bloeddruk meet.

Computer
Iedere patiënt die over een computer en internet beschikt, kan de handeling thuis uitvoeren. De meting duurt ongeveer vier minuten en is niet belastend. Na een week meten gaat de patiënt naar een speciale website van BP@Home, het bedrijf dat de bloeddrukdienst op afstand levert. De bloeddrukmeter wordt aan de computer gekoppeld waardoor de patiënt zijn meetgegevens direct overdraagt. Zowel de patiënt als de behandelend arts of verpleegkundig specialist heeft onmiddellijk inzage in de gegevens.

ZGT brengt zorg op afstand dichterbij
Vanaf eind maart krijgen geïnteresseerde patiënten van de hypertensiepoli of internisten in ZGT Hengelo een meter in bruikleen mee naar huis. In plaats van een bezoek aan ZGT, vindt er na zes weken een telefonisch herhalingsconsult plaats. Omdat via de speciale website ook berichten uitgewisseld worden tussen arts of verpleegkundige en patiënt is er sprake van een directe communicatie. Met deze nieuwe wijze van bloeddruk meten brengt ZGT zorg op afstand dichterbij.

Plaats een reactie