ZGT chirurgen scoren zeer goed

De stichting Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) heeft deze week cijfers bekendgemaakt over de kwaliteit van zorg en resultaten van behandeling van darmkanker in 2010. Hieruit blijkt dat ZGT dit sneller, veiliger en aantoonbaar duidelijk beter doet dan andere ziekenhuizen. Els van der Wilden, lid Raad van Bestuur van ZGT en Harald Heijmans, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, zijn hier zeer tevreden mee.

Darmchirurgie is een speerpunt van ZGT. Het ziekenhuis behoort met het Colorectaal Centrum tot de top zes in Nederland. Bijna 50% van alle dikke darmoperaties wordt laparoscopisch verricht in ZGT. Er is geen land in de wereld waar zoveel colonoperaties laparoscopisch worden gedaan als in Nederland.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in toegewijde behandelteams. Men ziet in de resultaten dat de inspanningen in het verleden zich nu uitbetalen. Nieuwe nurse practitioners zijn opgeleid om gespecialiseerde taken over te nemen van de artsen. De zorg rondom de patiënt is gecentreerd. Zo is er een snel herstelprogramma waarbij iedere patiënt in het team besproken wordt. Hierbij is er speciale aandacht van diëtisten voor de juiste voeding. De stomazorg voldoet aan de hoogste landelijke normen. Daarnaast is aangetoond dat teams duidelijk beter samenwerken. ZGT is verheugd met deze positieve uitkomsten omdat de verbeteringen van de laatste jaren nu meet- en zichtbaar zijn: de cijfers zijn openbaar en ieder ziekenhuis heeft toegang tot zijn eigen cijfers.

Iedereen wil graag een goede chirurg en goede zorg. Waren de resultaten van de behandeling van darmkanker in ZGT in 2009 al goed, in 2010 zijn deze nog beter.

ZGT heeft veel expertise in huis, zowel in open, als met name in de minimaal invasieve chirurgie. In 2010 werden in totaal 182 patiënten in ZGT geopereerd, 118 met dikke darmkanker, 53 met endeldarmkanker en 11 met een dubbeltumor.

De Twentse patiënten zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde iets ouder, hebben meer nevenaandoeningen en hebben vaker overgewicht. Bij endeldarmkanker waren de tumoren relatief meer lokaal gevorderd en werden meer patiënten voorbehandeld met radiochemotherapie. Desondanks waren er minder complicaties en was de gemiddelde opnameduur twee dagen korter dan landelijk.

De Nederlandse chirurgen maken werk van het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg. Zo wordt dit jaar de registratie ook uitgebreid naar onder andere borstkankerchirurgie.

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo

Plaats een reactie