‘Zet in op kwaliteitsregistraties voor betere zorg’

De politiek, zorgverzekeraars en het medische veld moeten zich maximaal inzetten voor het realiseren van kwaliteitsregistraties. Door nauwgezet de resultaten van medisch specialistische behandelingen te registreren, kunnen ziekenhuizen en artsen van elkaars successen leren. Daardoor zal het aantal complicaties, heroperaties en heropnames dalen. Patiënten krijgen nog betere zorg en er kunnen miljarden euro’s worden bespaard.

Het Financieel Dagblad (FD) van maandag 10 oktober 2011 besteedt aandacht aan een rapport van het managementadviesbureau Boston Consultancy Group (BCG) waarin deze conclusies staan. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Orde van Medisch Specialisten (OMS) roepen daarom alle betrokken partijen op de kwaliteitsregistraties structureel mogelijk te maken. Specialisten hebben al een aantal kwaliteitsregistraties in het leven geroepen, maar een structurele aanpak en financiering ontbreekt nog.

Niet wachten op Kwaliteitsinstituut
Dinsdag 11 oktober 2011 debatteert de Tweede Kamer over de oprichting van een Nationaal Kwaliteitsinstituut in 2013. “Daar moeten we niet op wachten. Nu is de tijd rijp dat de registraties, samen met patiëntenverenigingen, ook verder worden uitgebouwd”, zegt Anemone Bögels, directeur van het NFK. Ook de OMS wil het voortvarende tempo vasthouden. “Het initiatief moet bij de beroepsgroep liggen, waarbij nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties een essentiële schakel is”, zegt Marcel Daniëls, voorzitter Kwaliteit van de OMS. “Zo zijn kennis en draagvlak gewaarborgd. Financiële steun is wel noodzakelijk voor het opzetten en bijhouden van deze registraties, want zoals vaak gaan de kosten voor de baten uit.”

Miljardenbesparing mogelijk
De baten kunnen enorm zijn, blijkt uit het onlangs verschenen rapport ‘Zorg voor Waarde’ van BCG. Hierin vergelijken onderzoekers Nederland met Zweden waar medisch specialisten al 82 kwaliteitsregistraties hebben ingesteld. Zweden presteert in Europa verreweg het beste op tal van aandoeningen. Doordat ziekenhuizen de eigen resultaten direct kunnen afzetten tegen anderen, stimuleert de registratie tot het nemen van verbetermaatregelen. BCG stelt dat Nederland een aanzienlijke kwaliteitswinst en kostenbesparing kan realiseren door het breed invoeren van kwaliteitsregistraties. De besparing loopt op tot 4,3 miljard euro in 2020, zo berekende BCG.

Harde data en mening patiënten
Ook in Nederland zijn de medisch specialisten aan de slag met het uniform vastleggen van resultaten van behandelingen om vergelijken mogelijk te maken. Inmiddels zijn er goede kwaliteitsregistraties voor de intensive care geneeskunde, de verloskundige zorg, hart- en vaatziekten, staar en darmkanker. Recent zijn ook registraties voor ondermeer blaas-, borst-, long-, slokdarm- en maagkanker gestart. Andere registraties zijn in ontwikkeling zoals die voor de vaatchirurgie “In samenwerking met patiëntenverenigingen kunnen er mooie kwaliteitslagen gemaakt worden”, zegt NFK-directeur Bögels. “Harde informatie over de resultaten van een behandeling gekoppeld aan hoe de patiënt de kwaliteit van leven na de ingreep ervaart, geven een goed beeld van de zorg.”
Het succes van kwaliteitsregistraties zal ook tijdens het jaarlijks congres van het KWF kankerfonds, vrijdag 14 oktober 2011, aan bod komen.

Plaats een reactie