Zes+ voor VWS op Zorgmeetlat

Het kabinet krijgt als rapportcijfer een 6+ van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. V&VN heeft de plannen van het kabinet langs de Zorgmeetlat gelegd. Het kabinet scoort op de urgentie in maatregelen om nu, en in de toekomst, voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel te garanderen. V&VN-voorzitter Marian Kaljouw: “De regering investeert concreet in de deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden, goed voor de patiënt en voor onze beroepsgroep.”

Tegelijkertijd raken de forse maatregelen die het kabinet neemt om de hoge zorguitgaven op te vangen, verpleegkundigen en verzorgenden indirect door hun rol in de patiëntenzorg. De bezuinigingen die het kabinet aankondigt in de Rijksbegroting hebben directe impact op de patiëntenzorg. Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren regelmatig dat zij niet meer de zorg kunnen bieden die nodig is, zij worden daarmee indirect met de harde maatregelen geconfronteerd.

Investeren in medewerkers
Het kabinet laat zien dat zij investeert in de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. Met maatregelen zoals het opleidingsfonds, het stagefonds (74 miljoen euro), het fonds ziekenhuisopleidingen (117 miljoen euro), en een jaarlijkse extra investering voor 12.000 nieuwe zorgverleners in de intramurale ouderenzorg (853 miljoen euro). Ook is er aandacht voor behoud van zorgmedewerkers: het kabinet wil meer waardering voor hen en minder verantwoordingslasten. De Rijksbegroting zet minder in op preventie en begeleiding.

Taakherschikking hogere prioriteit
Naast de investeringen in voldoende en goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden die het kabinet aankondigt, ziet V&VN overigens een grote verantwoordelijkheid voor de werkgevers om verantwoorde keuzes te maken hoe zij met hun personeel omgaan. Bezuinigingen in de patiëntenzorg moeten niet afgewenteld worden op de medewerkers. V&VN roept het kabinet op om taakherschikking hogere prioriteit te geven, voor doelmatiger en efficiëntere zorg. In een tijd waarin er fors wordt bezuinigd op de zorg is dit een kans die het kabinet niet kan laten liggen.

Beloftes
Sinds 2007 legt V&VN jaarlijks de Rijksbegroting VWS langs de zorgmeetlat. V&VN beoordeelt aan de hand van 6 criteria van de Zorgmeetlat wat het kabinet belooft aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden. De beroepsvereniging beoordeelt de Miljoenennota op concrete maatregelen op het gebied van instroom, taakherschikking en behoud van verpleegkundigen en verzorgenden.

Plaats een reactie