Zerit: Strikte beperking gebruik

Het gebruik van Zerit (stavudine) bij volwassenen en kinderen moet worden beperkt tot een zo kort mogelijke behandeling wanneer er geen alternatieven zijn. Stavudine (Zerit) geeft op langere termijn ernstige bijwerkingen als lipoatrofie (het verdwijnen van onderhuids vetweefsel) en melkzuuracidose. Patiënten die met stavudine worden behandeld, moeten regelmatig worden onderzocht door hun arts en zo mogelijk worden overgezet op andere geneesmiddelen.

Dit concludeert het Europees wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP), waarin het CBG is vertegenwoordigd, naar aanleiding van een herbeoordeling van de baten – risico balans van het geneesmiddel. De herbeoordeling was noodzakelijk vanwege reguliere verlenging van de handelsvergunning. Naast aanpassing van de productinformatie (SPC en bijsluiter) zal door de firma ook een brief (een Direct Healthcare Professional Communication; DHPC) worden verstuurd.

Stavudine wordt, in combinatie met andere retrovirale geneesmiddelen, gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen die met HIV zijn geïnfecteerd, het virus dat AIDS veroorzaakt. Patiënten wordt aangeraden contact op te nemen met hun arts als zij vragen hebben over hun behandeling.

Meer informatie
Vraag- en antwoorddocument (Engelstalig) op de website van de European Medicines Agency

Plaats een reactie