Zembla stelt zorgboerderijen onterecht in negatief daglicht

0
648

Zorgboerderijen kwamen door de Zembla-uitzending van zondag 14 maart jl. negatief in het nieuws. Onterecht, volgens Trudy Schreuder Goedheijt, coördinator van het Expertisecentrum Mantelzorg: “Zembla belicht twee woongroepen die uitdrukkelijk geen zorgboerderijen zijn. Echte zorgboerderijen zijn een bewezen goed concept.”

Zorg die geboden wordt op zorgboerderijen wordt door deelnemers doorgaans als zéér prettig ervaren, zo blijkt ook uit onderzoeken van Elings (Wageningen UR 2009, 2007, 2005). Daarnaast neemt de zorgboerderij mantelzorgers tijdelijk de zorg voor de mantelzorger uit handen, waardoor die even tijd voor zichzelf heeft. Volgens het Expertisecentrum mantelzorg zijn zorgboerderijen bij uitstek geschikte plekken waar mensen met een beperking terecht kunnen voor begeleiding en ondersteuning.

Er op kunnen vertrouwen dat cliënten goede zorg krijgen, is voor mantelzorgers en cliënten een voorwaarde om gebruik te maken van de diensten van een zorgboerderij. Veel zorgboerderijen hebben de laatste jaren een kwaliteitsslag gemaakt, dankzij certificering en kwaliteitskeurmerken, ontwikkeld door onder andere de Verenigde Zorgboeren.

In de uitzending van 14 maart laat Zembla misstanden op twee ‘zorgboerderijen’ zien. In feite ging het hier om woongroepen, waar niet aan landbouw en/of veeteelt wordt gedaan. De zesdelige tv-serie Boer&Zorg (RVU, 2009), laat een juist beeld van de zorgpraktijk op zorgboerderijen zien. Zorgboeren in het land betreuren het dat Zembla de sector op deze wijze imagoschade aandoet.