Zelftest mogelijk effectief in strijd tegen baarmoederhalskanker

Van de opgeroepen Nederlandse vrouwen neemt dertig procent niet deel aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Deelname aan het bevolkingsonderzoek kan worden verbeterd door gebruik te maken van moleculaire testen in combinatie met een zelftest, waarbij lichaamsmateriaal door de vrouw zelf thuis kan worden afgenomen. Jasper Eijsink ontwikkelde een moleculaire test, die als zelftest kan dienen, hetgeen de vroege opsporing van baarmoederhalskanker moet bevorderen.

Het huidige bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (het uitstrijkje) onderzoekt de aanwezigheid van afwijkende cellen. Eijsink ontwikkelde en evalueerde een zogeheten DNA-methylatietest. Met behulp van deze test worden zogenaamde epi-genetische veranderingen opgespoord, die in baarmoederhalskanker of voorstadia daarvan voorkomen. Deze test blijkt in staat om ongeveer 95 procent van de baarmoederhalskankers en ongeveer 65 procent van de ernstige voorstadia op te sporen. Eijsinks onderzoek laat eveneens zien dat de test inderdaad kan worden toegepast op materiaal dat door vrouwen zelf afgenomen wordt. Nader onderzoek in een grote groep vrouwen die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek moet de effectiviteit van de nieuwe test verder in kaart brengen.

Jasper Eijsink (Balkbrug, 1982) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door KWF kankerbestrijding, OncoMethylome Sciences en Delphi Bioscience. Eijsink is in het UMCG in opleiding tot gynaecoloog.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. J.J.H. Eijsink
Proefschrift: Molecular markers for diagnosis and prognosis in cervical neoplasia
Promotor(s): prof.dr. A.G.J. van der Zee, prof.dr. H. Hollema, prof.dr. G.H. de Bock
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 18 mei 2011, 14.45 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie