Zelfmeten leidt tot halvering risico op trombose

The Lancet publiceert deze maand een meta-analyse van 11 studies (1) die aantoont dat mensen die zelf hun stollingswaarde controleren, hun risico op trombose met de helft verkleinen. In de grootschalige studie werd het effect van zelfmeten op het risico op trombose gemeten en vergeleken met mensen die hun bloed via een armprik laten controleren door een zorgverlener. De zelfmeters bleken maar liefst 49% minder risico te lopen op trombose.

Van alle trombosepatiënten in Nederland, meet slechts 10% zelf de stollingswaarde van het bloed. Dit gebeurt onder begeleiding van de trombosedienst. Het onderzoek in The Lancet (n= 6417)bevestigt de veiligheid en betrouwbaarheid van het zelfmeten ten opzichte van de reguliere controle. Deze onderzoekresultaten zijn in lijn met eerdere conclusie van het Medisch Jaarverslag van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (2) (FNT).

Van oudsher worden Nederlandse patiënten die anti-stollingsmedicatie gebruiken zeer regelmatig gecontroleerd bij de trombosedienst. Dit is noodzakelijk om de juiste dosering van medicatie te bepalen: teveel bloedverdunners geeft risico op bloedingen, te weinig verhoogt juist de kans op een stolsel wat kan leiden tot bijvoorbeeld trombose. Naast het feit dat zelfmeters veel minder vaak een trombose hebben, neemt het aantal bloedingen als gevolg van de antistollingsmiddelen niet toe, zo blijkt uit het artikel in The Lancet.

In de meta-analyse werd de data van 11 studies uit Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met elkaar vergeleken. Uit de analyse bleek dat, in vergelijking met patiënten in de controlegroep (niet zelfmeten), patiënten die zelfmeten bijna 50% minder kans hebben op een zogenaamd trombo-embolie. Een trombo-embolie is een verstopping van kleine slagaderen en haarvaten door een (deel van een) bloedstolsel, dat zich vormt op en vastzit aan de beschadigde binnenkant van het bloedvat. Hierdoor is de bloeddoorstroming verminderd of zelfs helemaal gestopt. Dat kan afhankelijk van de locatie ernstige gevolgen hebben voor de patiënt.

1) Heneghan C, Ward A, Perera R; The Self-Monitoring Trialist Collaboration. Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2011 Nov 30.
2) Medisch Jaarverlsag 2010