Zelfmanagement bij psychische problemen staat op 3 december centraal

Het onderwerp zelfmanagement in de zorg staat volop in de belangstelling. Patiënten worden gestimuleerd om meer en meer eigen regie te voeren over hun gezondheid. Dat is goed voor de patiënt en goed voor onze portemonnee. Hierbij draait het draait om de volgende tien punten:

1. Voldoende kennis van de aandoening bij patiënt en familie;
2. Tijdige signalering dat het psychisch niet goed zit;
3. Kennis en vaardigheden om met de aandoening om te gaan;
4. Het vermogen bij patiënten en familie om bij crisissituaties handelend op te treden;
5. Durf en zelfvertrouwen bij patiënt en familie om medicatie enigszins aan te passen als dat nodig is;
6. Voldoende kennis van het beschikbare zorg- en hulpaanbod bij patiënt en familie;
7. Voldoende motivatie om een gezonde, desnoods aangepaste leefstijl in acht te nemen;
8. Voldoende zelfvertrouwen bij patiënt en familie dat het leven met een psychische aandoening ertoe doet;
9. Voldoende invloed van de patiënt en familie om samen met de behandelaar te beslissen over de meest wenselijke therapie;
10. Voldoende financiële middelen, huisvesting en sociaal netwerk om zelfmanagement te kunnen uitvoeren.

Dit zijn tien punten die in diverse studies van het Julius Centrum en het Trimbos-Instituut naar voren komen. Het vraagt nog het nodige pionierswerk om al deze punten goed in de praktijk te brengen. Om ervaringen en kennis over zelfmanagement bij patiënten met psychische problemen met elkaar te delen en dilemma’s met elkaar te bespreken vindt het congres Zelfmanagement van patiënten met psychische problemen op vrijdag 3 december plaats in het congrescentrum te Goirle.

Vier belangrijke partijen in de geestelijke gezondheidszorg treden op als organisatoren: het Trimbos-Instituut, de GGZ Westelijk Noord Brabant, de GGZ Breburg en het Julius Centrum. Zij werkten intensief samen bij het ontwikkelen van een uitgebreid, op internet gebaseerd project om zelfmanagement te bevorderen.

Op het congres presenteren zij de eerste, voorlopige en globale, onderzoeksresultaten en ervaringen. Maar dat is lang niet alles. De vier genoemde partijen zochten contact met tal van collega’s die hard werken aan het bevorderen van zelfmanagement van patiënten met psychische problemen. Velen accepteerden een uitnodiging om plenaire lezingen en workshops te geven.

Want zelfmanagement is meer dan ooit nodig voor:
1. Het welzijn van de patiënt en diens familie;
2. De effectiviteit van behandeling van hulpverleners;
3. Het voorkomen van onnodige GGZ-kosten.

Wil jij naar dit congres? Wil je jouw kennis in één dag up-to-date maken? Klik dan hier, lees de prachtige brochure, meld je aan en deel je kennis en ervaringen.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie