Zelfherstellend vermogen van hersenen kán CVA-patiënten sneller helpen herstellen

Functieverlies van de armen na een beroerte komt veelvuldig voor en is bij tweederde van de patiënten blijvend. Dit lijdt tot grote beperkingen in het dagelijkse leven. De Hersenstichting laat met een bijdrage van € 150.000 onderzoek doen naar een nieuw type behandeling dat gebruik maakt van het zelfherstellend vermogen van de hersenen. Dit onderzoek wordt geleid door revalidatiearts dr. Carel Meskers van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Nederland telt naar schatting zo’n 226.200 mensen die een beroerte hebben overleefd. De impact van beroerte op het leven van betrokkenen is enorm. Voor een groot deel is dit te wijten aan het verlies van functie van de armen. Nu is gebleken dat de mate en snelheid van herstel reeds in de eerste weken na een beroerte goed voorspelbaar zijn – ongeacht welke revalidatietechniek wordt toegepast. Helaas is er nog geen bewijs dat het herstelproces versneld of veranderd kan worden door revalidatie-interventies. Dr. Meskers wil daarom een nieuwe weg inslaan in de zoektocht naar de nieuwe revalidatietechnieken en richt zich op het aanspreken van de neuroplasticiteit. Dat is het vermogen van de hersenen om zich aan te passen, bijvoorbeeld door functies van beschadigde of dode hersencellen over te laten nemen door andere hersencellen die voordien niet met die taak waren belast.

Bepaalde delen van de hersenschors hebben zich gespecialiseerd om bepaalde armbewegingen aan te sturen. De motoren van de armbeweging zijn de spieren. Zowel de hersenen als de spieren produceren daarbij electrische stroompjes. De onderzoekers gaan beide stroompjes meten. De hersengolven meten ze met elektro-encefalografie (EEG) en de spieractiviteit met electromyografie (EMG). Vervolgens gaan ze kijken in welke mate beide overeenstemmen. Met behulp van geavanceerde signaalanalyse kunnen ze inschatten in welke mate de hersenschors betrokken wordt bij motorische taken en krijgen ze inzicht in het aanpassingsvermogen van de hersenen.

In dit onderzoek is een speciale rol weggelegd voor een robotarm die aan de arm van de patiënt wordt vastgemaakt. De robot past zich aan aan de patiënt en ondersteunt de patiënt bij het maken van bewegingen, telkens wanneer dat nodig is. Aldus kan de patiënt bewegingen maken met de eigen arm die hij zelf niet of niet goed kan maken. Op deze manier wordt het aanpassingsvermogen van de hersenen maximaal aangesproken. De onderzoekers hopen dat de patiënt met deze behandelmethode na de beroerte sneller en beter herstelt.

De Hersenstichting wil hersenaandoeningen beter behandelbaar en geneesbaar maken. Zodat getroffenen zichzelf kunnen blijven. Het onderzoeksprogramma ‘Herstel na een beroerte’ loopt tot en met 2014 en omvat een totaal budget van € 1.200.000.