Zelfbeeld bij jongeren met jeugdreuma

Coralie Fuchs vergeleek in haar promotieonderzoek de verhalen van jongeren met jeugdreuma met de verhalen van gezonde jongeren en jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Ruim honderd jongeren hebben meegedaan aan dit onderzoek.

Het belangrijkste verschil in de verhalen die jongeren over zichzelf vertellen, is dat zieke jongeren minder ervaringen hebben waarin ze zich zelfstandig en succesvol voelen. Zeker tijdens de adolescentiefase is juist dit type ervaringen essentieel om onafhankelijk te worden en een volwassen identiteit te ontwikkelen.

Ondanks het feit dat ze minder ervaringen hebben waarin ze zich zelfstandig en succesvol voelen dan gezonde jongeren, presenteren jongeren met jeugdreuma zich naar de buitenwereld toch als even sterk en gezond.

Hierbij lijken jongeren met jeugdreuma zich soms sterker en gezonder te presenteren dan gezonde jongeren, hetgeen op de langere termijn wellicht niet vol te houden is. Psychologische behandeling bleek evenwel alleen zinvol te zijn op het moment dat de jongere zelf rapporteerde dat de ziekte een negatieve invloed op zijn of haar leven had.

Promovendus: Coralie Fuchs; Proefschrift: The adolescent experience in Juvenile Idiopathic Arthritis: A narrative approach; Datum: 31/1/2013

Plaats een reactie