Zeewater ontzouten zonder afvalslurry

Ontzouting wordt gezien als één van de sleuteltechnologieën om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar water als gevolg van urbanisatie, groei van de wereldbevolking en de uitputting van natuurlijke watervoorraden. Een belangrijk nadeel van de huidige ontzoutingstechnologieën is de productie van een vloeibare pekelslurry als afvalstroom.

Ingo Leusbrock onderzocht de eigenschappen van superkritisch water (water onder hoge temperatuur en druk) in het ontzoutingsproces kunnen worden toegepast..

Het gaat daarbij om een hoogwaardige technologie die tot nu toe alleen wordt gebruikt in de proces- en chemische industrie. De behandeling en zuivering van vloeibare afvalwaterstromen is een nieuwe toepassing.

Het onderzoek heeft geleid tot een technologie waarmee anorganische componenten verwijderd kunnen worden zonder de productie van een geconcentreerde afvalwaterstroom. Het scheidingsprincipe berust op het verschil van de oplosbaarheid van stoffen in water onder verschillende omstandigheden. Onder normale omstandigheden lost water veel verbindingen uitstekend op; onder superkritische omstandigheden (T > 647 K; p > 22.1 MPa) neemt het vermogen om stoffen op te lossen echter snel af. Er worden dan vaste stoffen gevormd en zelfs kan een kristallijne vaste fase ontstaan. In tegenstelling tot technieken als Omgekeerde Osmose en Multi-Stage-Flash ontstaat er onder superkritische condities dus geen afvalslurry.

In het proefschrift worden nieuwe en unieke experimentele bevindingen over het gedrag en de oplosbaarheid van anorganische componenten beschreven. Ook bespreekt de onderzoeker procescondities en -concepten met betrekking tot potentie, duurzaamheid en synergie met andere technologieën.

Ingo Leusbrock (Duitsland, 1979) studeerde technische chemie aan de Technical University Dortmund. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Wetsus, de Universiteit Twente en Procede B.V. Twente. De promovendus gaat verder als postdoc aan Wageningen Universiteit.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. I. Leusbrock, 14.30 uur, de Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Proefschrift: Removal of inorganic compounds via supercritical water: fundamentals and applications
Promotor: prof.dr. G.F. Versteeg
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Datum: 15 april 2011

Plaats een reactie