Zeer zwakke basisscholen sterk verbeterd na hulp Vliegende Brigade

De aanpak van zeer zwakke basisscholen werkt. Van de 28 zeer zwakke basisscholen die sinds 2010 ondersteuning hebben gehad van de zogenaamde ‘Vliegende Brigade’, is circa 90% van het predicaat ‘zeer zwak’ verlost; de kwaliteit is er weer op orde. Op nog eens 42 scholen loopt de ondersteuning nog. Ook hier stemmen de vooruitzichten positief.

Bezoek voormalig zeer zwakke school
Het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen staat vandaag centraal tijdens een werkbezoek van minister Van Bijsterveldt aan basisschool De Tiende Penning in Vierpolders (ZH). Deze school heeft de kwaliteitsslag gemaakt en is inmiddels van het predicaat ‘zeer zwak’ af. De minister wordt vandaag bijgepraat door leerkrachten, directie, ‘vliegeniers’ van de Vliegende Brigade en adviesorganisatie CED-Groep over de verbeteringen die het afgelopen jaar bij De Tiende Penning noodzakelijk waren en de wijze waarop deze met behulp van de Vliegende Brigade succesvol zijn doorgevoerd.

Vliegende Brigade
Zeer zwakke scholen kunnen de hulp inroepen van de Vliegende Brigade die hen helpt bij het verbeteren van de onderwijsindicatoren die door de Inspectie voor het Onderwijs als onvoldoende zijn beoordeeld. Wanneer deze verbeteringen zijn gerealiseerd, is de school niet langer meer ‘zeer zwak’. De school blijft nog wel onder intensief toezicht staan van de inspectie. Minister Van Bijsterveldt: “Elk kind verdient goed onderwijs. Voor scholen die hulp nodig hebben de kwaliteit snel weer op orde te krijgen, kan de Vliegende Brigade zeer behulpzaam zijn. De aanpak werkt. Ik heb besloten er mee door te gaan.”

Onderwijskwaliteit
De Vliegende Brigade is begin 2010 tot stand gekomen op initiatief van het ministerie van OCW en in overleg met de PO-raad. Zeer zwakke scholen kunnen ook de komende jaren een beroep doen op de brigade. De vliegende brigade is één van de maatregelen om de onderwijskwaliteit op scholen die zeer zwak zijn, zo snel mogelijk op orde te krijgen. De ondersteuning van de Vliegende Brigade varieert van hulp bij het inrichten van onderwijsarrangementen, training van leerkrachten tot ondersteuning van directie en leerkrachten aan de hand van klassenobservaties.

Plaats een reactie