ZANOB onder verscherpt toezicht IGZ

ZANOB (Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant) heeft in november 2010 in overleg met de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) besloten de aseptische bereiding van geneesmiddelen tijdelijk uit te besteden. De reden is dat de ZANOB niet meer aan de strenge kwaliteitseisen kan voldoen vanwege de verouderde gebouwen waarin de bereidingsapotheek momenteel is gehuisvest.

IGZ heeft nu formeel besloten om de ZANOB organisatie onder verscherpt toezicht te stellen. De acute problemen bij de aseptische bereiding van geneesmiddelen houden namelijk verband met organisatorische problemen binnen ZANOB en het tekortschieten van de implementatie van de diverse kwaliteitsnormen, waaronder GMP-Z.

Directeur ZANOB Dr. Siebold de Boer: “We werken hard aan een aantal maatregelen, waardoor we zo snel mogelijk weer aan alle kwaliteitseisen kunnen voldoen. Het uitbesteden van de aseptische bereidingen, noodzakelijk vanwege de verouderde ruimten waarin onze bereidingsapotheek is gevestigd, is daarbij een eerste stap. Onze eerste prioriteit is nu het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak dat we met de IGZ gaan bespreken.”

GMP-Z
Het doel van het plan van aanpak is dat ZANOB zo snel mogelijk weer aan alle kwaliteitsnormen zal voldoen. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde GMP-Z-standaard. Daartoe zal ZANOB ook een aantal organisatorische problemen moeten oplossen. Onder het zogenaamde verscherpte toezicht heeft ZANOB voortdurend contact met de IGZ om de voortgang en de correcte uitvoering van het plan van aanpak te bespreken. ZANOB verhuist in april 2011 naar de nieuwbouw.

ZANOB
De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant, ZANOB, kent een lange bestaansgeschiedenis. In 1780 werd bij het Groot Ziekengasthuis – nu onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis – als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland een ziekenhuisapotheek ingericht. Op dit moment verzorgt ZANOB de geneesmiddelendistributie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s –Hertogenbosch, ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel en een aantal andere zorginstellingen in de regio. Er werken 150 medewerkers bij de Ziekenhuisapotheek, die zich ten doel stellen patiënten de beste behandeling met geneesmiddelen te geven.

Plaats een reactie