Zadkine en Erasmus MC slaan brug tussen onderwijs en praktijk

Woensdag 20 januari a.s tekenen de heer Westerlaken, Raad van Bestuur Erasmus MC en mevrouw Wijtvliet, College van Bestuur van Zadkine de intentieovereenkomst ‘samenwerken in leren’. De intentieverklaring is de eerste stap naar het intensiveren van de samenwerking op het terrein van het aanbieden van praktijkervaring waarbij het lerende element centraal staat. Binnen de thema’s Zorg, Facilitair, Administratie en Techniek zal binnen het Erasmus MC een zogenoemde leerwerklandschap worden ingericht voor leerlingen van Zadkine. Erasmus MC en Zadkine bouwen hiermee een brug tussen onderwijs en praktijk waardoor leerlingen na diplomering optimaal toegerust zijn voor een baan in de kansrijke zorgsector.

Het medische cluster is zeer belangrijk voor de stad. Meer dan 55.000 Rotterdammers verdienen hun brood in de zorgsector. Daarnaast betreft het hier een groeimarkt met veel kansen op werk. Het Erasmus MC is– gezien de diversiteit van de activiteiten en werkzaamheden en de belangrijke rol in het medische cluster in Rotterdam – voor leerlingen op alle niveaus en diverse opleidingen een uitstekend bedrijf om praktijkervaring op te doen.

Het leerwerklandschap bij Erasmus MC past bij de ontwikkeling waarbij Zadkine steeds hechter samenwerkt met het bedrijfsleven en instellingen in de stad, de krachten van het onderwijs en bedrijfsleven bundelt om zo onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven én van de leerlingen. Een leerwerklandschap komt tegemoet aan de nieuwste principes van competentiegericht leren. Leerlingen erkennen volmondig dat deze combinatie van leren en werken in zo’n aansprekende organisatie als het Erasmus MC een stimulans is om aan de slag te gaan in dit werkgebied. Het bedrijfsleven weet zich hiermee verzekerd van prima opgeleide medewerkers voor de toekomst, die met meer bagage de overstap maken naar een betaalde baan.

Zadkine
Zadkine is een van de grootste opleidingencentra voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rotterdam. Leerlingen worden bij Zadkine opgeleid tot een uitstekende vakman of vakvrouw. Bij Zadkine wordt met de leerling hard aan zijn vakkennis en vaardigheden gewerkt. Dat gebeurt grotendeels in de praktijk, hoe reëler hoe beter! Ook besteden leerlingen bij Zadkine tijd aan kunst & cultuur en aan sport & bewegen om ze straks steviger in de maatschappij neer te zetten.

Plaats een reactie