www.zelfenergieproduceren.nl over zelf energie produceren

1
1143

Vandaag lanceert netbeheerder Enexis de nieuwe website Zelfenergieproduceren.nl. Uit recent onderzoek van het onderzoeksbureau Marketresponse blijkt dat de helft van de Nederlanders gelooft dat zelf duurzaam energie opwekken het antwoord is op energieproblemen. En meer dan de helft vindt het belangrijk dat consumenten zelf energie kunnen produceren.

Met deze website wil Enexis iedereen die zelf duurzaam energie wil opwekken, wegwijs maken in het traject dat men dan moet doorlopen. Zowel de particulier met een zonnepaneel thuis als de tuinder met een grote WKK installatie kan gebruik maken van de site. Het doel van de website is de drempel om zelf duurzaam energie te produceren te verlagen, zodat duurzame energie de kans krijgt die het verdient.

Hoe werkt het
De website is een gids voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame energie willen opwekken. Stapsgewijs leidt de site de bezoeker door het traject om de wens zelf energie te produceren te kunnen realiseren. Welke stappen de bezoeker precies moet nemen, hangt af van de doelgroep waartoe hij behoort. Wil de bezoeker bijvoorbeeld zelf gas of elektriciteit opwekken, woont hij/zij binnen of buiten het werkgebied van Enexis en wil hij wel of juist geen subsidie aanvragen. In de mediatheek vindt de bezoeker allerhande informatie die hem op weg helpt bij het waarmaken van zelf energie produceren. Denk aan informatie over subsidies, zonne-energie, wind-energie, bio-energie, brutoproductiemeter, teruglevermeter, rollen van instanties als Certiq, Agentschap NL en netbeheerders.

Achtergrond
Enexis wil met Zelfenergieproduceren.nl één ingang creëren en zo duurzaam energie produceren voor een grotere groep gemakkelijker en toegankelijk maken.

Enexis is een regionale netbeheerder met een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Op het gebied van duurzaamheid onderscheiden we ons door innovatieve kracht, vakmanschap en samenwerking met regionale partners. Door de samenwerking aan te gaan met onze partners in de regio, willen we hen helpen hun doelstellingen te realiseren op het gebied van duurzaamheid. Zo willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige energietransitie.

Over Enexis

Enexis is de onafhankelijke netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoost Polder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energiedistributie-netwerken. Daarmee is Enexis de schakel tussen de 2,6 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met ongeveer 3.600 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energielevering. Het hoofdkantoor is gevestigd te Rosmalen.

Meer informatie: www.zelfenergieproduceren.nl

1 REACTIE