www.pgdnederland.nl biedt informatie over embryoselectie

PGD Nederland biedt paren met een hoog risico op nakomelingen met een ernstige erfelijke aandoening de mogelijkheid om een gezond kind te krijgen. PGD Nederland levert hoogwaardige en supergespecialiseerde zorg. Een menselijke benadering en het leveren van optimale kwaliteit staan daarbij op de voorgrond.

Wat is PGD?
PGD is een afkorting voor preïmplantatie genetische diagnostiek, oftewel embryoselectie. Dit is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige genetische aandoening voorkomen kan worden. PGD wordt uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening, bijvoorbeeld een chromosoomafwijking, taaislijmziekte, hemofilie, de ziekte van Huntington of een ernstige spierziekte.

IVF-behandeling
Voor PGD is een IVF-behandeling noodzakelijk. Hierbij wordt – na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam – één cel afgenomen van embryo’s die drie dagen oud zijn. Deze cel wordt in het laboratorium onderzocht op de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis hiervan wordt op de vierde of de vijfde dag na de bevruchting besloten welke embryo’s in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. Alleen embryo’s zonder de genetische ziekte waarop het onderzoek was gericht worden in de baarmoeder geplaatst. De kans op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25%.

PGD Nederland
Het academisch ziekenhuis in Maastricht en de PGD-transportcentra in Utrecht en Groningen hebben zich verenigd in PGD Nederland. Zij streven samen naar een optimale zorg voor de paren die te maken hebben met PGD. Dit gebeurt onder andere door afstemming van de werkwijze, het vastleggen daarvan in richtlijnen en protocollen, door zeer geregeld overleg en een actief kwaliteitsbeleid.

De coördinatie van PGD Nederland en de verantwoordelijkheid voor het beleid liggen in het academisch ziekenhuis Maastricht, de vergunninghouder van PGD. De dagelijkse coördinatie berust daar bij de medisch coördinator PGD. Deze wordt daarbij actief ondersteund door de leden van de werkgroep PGD azM.

In deze multidisciplinaire werkgroep hebben zitting: genetici, gynaecologen, ethici en analisten. Daarnaast zijn er diverse specialisten als consulent betrokken zoals psychologen, oncologen, cardiologen en neurologen.

In het UMCU en het UMCG zijn eveneens multidisciplinaire teams actief in de zorg voor de PGD-patiënten. De hoofdlocatie is gevestigd in het UMC Maastricht. Door samenwerking met het UMC Utrecht en het UMC Groningen is de toegankelijkheid voor patiënten uit heel Nederland gewaarborgd.

Meer informatie: www.pgdnederland.nl

Plaats een reactie