www.lkpz.nl – ‘Zorg voor zwangeren met psychische klachten moet beter’

Het krijgen van een kind is niet voor alle vrouwen een vreugdevolle gebeurtenis. Ze worden somber, angstig of raken in de war. Psychische problemen kunnen de ontwikkeling van de baby ongunstig beïnvloeden. Om de zorg voor deze moeders, hun kinderen en naasten te verbeteren, openen professionals op initiatief van het Eramus MC een speciaal centrum. De officiële opening van dit ‘Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap’ vindt plaats op woensdag 9 september.

Eén op de tien vrouwen heeft tijdens de zwangerschap psychische hulp nodig. Het gaat vaak om vrouwen die al eerder in hun leven problemen hebben gehad. Tijdens de zwangerschap kunnen die terugkomen of verergeren. ‘Zwangerschap is voor gezonde mensen al een ingrijpende periode. Voor mensen met een psychiatrische achtergrond kan de impact nog veel groter zijn. Maar ook mensen die niet eerder psychische problemen hebben gehad, kunnen er tijdens de zwangerschap mee te maken krijgen’, zegt Mijke Lambregtse – van den Berg, psychiater in het Erasmus MC in Rotterdam.

Het spreken over psychische klachten tijdens de zwangerschap of na de bevalling is nog niet vanzelfsprekend. Dit geldt zowel voor patiënten als voor hulpverleners. Wat dat betreft lijkt er sprake van een taboe. Dit leidt er toe dat psychische problemen tijdens de zwangerschap heel vaak niet herkend worden. Dit is voor zowel de moeders, hun baby’s als hun naasten een probleem. Moeders voelen zich onbegrepen en zijn soms niet in staat een goede band met hun baby op te bouwen. Dit stuit regelmatig op onbegrip in de naaste omgeving. Door samen te werken, willen de professionals weer balans en vreugde brengen in het leven van deze zwangere vrouwen, die vaak hun vertrouwen in het ouderschap onnodig verloren zijn.

Het Kenniscentrum wil de zorg voor de zwangere en pas bevallen vrouwen verbeteren. Inmiddels hebben zo’n 100 professionals en 16 gespecialiseerde behandelcentra zich aangemeld als lid. Het gaat om onder andere psychiaters, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en verpleegkundigen. Deze specialismen hebben allemaal te maken met zwangere vrouwen. Door samen te werken en kennis uit te wisselen kunnen ze bijvoorbeeld problemen eerder signaleren en sneller behandelen.

Samenwerking moet vooral ook leiden tot meer duidelijkheid voor de toch al kwetsbare patiënt. Als behandelaars adviezen goed op elkaar afstemmen, krijgen patiënten eenduidige informatie, bijvoorbeeld over het wel of niet doorgaan met psychiatrische medicatie tijdens de zwangerschap. Dat is juist voor deze patiëntengroep van groot belang’, zegt Tom Schneider, gynaecoloog bij het Erasmus MC.

Patiënten kunnen op de site van het centrum (www.lkpz.nl) terecht voor meer informatie. Er staan bijvoorbeeld antwoorden op veelgestelde vragen, patiënten kunnen testen of ze in aanmerking komen voor professionele hulp en ze kunnen zien waar ze terecht kunnen voor hulp. Het is de bedoeling dat in de toekomst patiënten ook een actievere rol krijgen binnen het kenniscentrum. Door hun verhalen via de website te delen met andere vrouwen wordt de drempel om hulp te zoeken lager en het vertrouwen in het moederschap groter.

Plaats een reactie