www.kwfklachtadvies.nl – Overlevingskans kanker stijgt met 30% door alertheid kankersignalen

De overlevingskans van kanker verbetert met 30% als iemand met signalen van kanker bijtijds naar de huisarts gaat. De kennis over kankersignalen is de afgelopen jaren gestegen. Uit recent onderzoek blijkt dat bij het zien van een lijst van kankersignalen de ondervraagden 7 van de 9 juiste signalen herkenden. Toch blijkt ook dat 26% van de mensen geen enkel signaal van kanker uit het hoofd kan benoemen. KWF Kankerbestrijding wil met de campagne ‘Ken de 9 signalen’ mensen stimuleren tot tijdige actie als zij een klacht hebben die op kanker kan duiden. Hiertoe is de site www.kwfklachtadvies.nl ontwikkeld.

Vroege ontdekking van kanker is belangrijk voor het terugdringen van de kankersterfte omdat de kans op genezing veelal groter is wanneer de ziekte in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt. Kennis van kankersymptomen is cruciaal, maar ook de opvolging hiervan (tijdig huisartsbezoek, interpretatie en diagnose huisarts, tijd tot behandeling) is belangrijk.

Niet alle kankersoorten zijn in een vroeg stadium te ontdekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor longkanker en alvleesklieskanker. Hiervoor zijn nauwelijks specifieke kankersignalen. Toch zijn er kankersoorten waarbij de symptomen zonder extra controle of handeling zelf opgemerkt en herkend kunnen worden.

Dikkedarmkanker

Jaarlijks wordt in Nederland bij circa 12.100 mensen deze kankersoort geconstateerd. Ieder jaar overlijden meer dan 4.800 mensen door dikkedarmkanker. Bij een vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker overleeft circa 88% van de patiënten de eerste 5 jaar. Maar als dikkedarmkanker de kans krijgt uit te zaaien naar andere organen, dan overleeft slechts 10% de eerste 5 jaar. Blijvende verandering in de stoelgang is een reden om naar de huisarts te gaan. 80% herkent dit als een waarschuwingsteken van kanker.

Borstkanker

In Nederland wordt jaarlijks bij zo’n 13.000 mensen borstkanker geconstateerd. Ieder jaar overlijden meer dan 3.200 mensen daar aan.. Bij vroegtijdige opsporing van deze kankersoort overleeft circa 94% van de patiënten de eerste 5 jaar. Maar als borstkanker de kans krijgt uit te zaaien naar andere organen, dan overleeft slechts 17% de eerste 5 jaar. Een knobbeltje ergens in het lichaam is een reden om naar de huisarts te gaan. 92% herkent dit signaal als een waarschuwingsteken van kanker.

Te laat naar de huisarts

Nederlanders gaan te laat naar de huisarts. Vrouwen en hoog opgeleide mensen herkennen kankersignalen eerder. En vrouwen zoeken eerder medische hulp dan mannen. Opvallend is dat juist voor urgentere symptomen mensen minder alert zijn om naar de huisarts te gaan zoals bijvoorbeeld veranderende moedervlekken (35%) en een knobbeltje in het lichaam (49%). En voor minder urgentere symptomen zoals aanhoudende slikklachten en gewichtsverlies gaat men juist sneller naar de huisarts (respectievelijk 94% en 80%).

KWF Klachtadvies – www.kwfklachtadvies.nl

KWF Kankerbestrijding heeft op internet een advies op maat gemaakt voor mensen die iets aan hun lichaam hebben ontdekt. Specifieke klachten die op kanker zouden kunnen wijzen zijn verwerkt op de site. Door een vragenlijst in te vullen over de aard en duur van de klachten maakt de computer een globale inschatting van de wenselijkheid om naar de huisarts te gaan.

2 gedachten over “www.kwfklachtadvies.nl – Overlevingskans kanker stijgt met 30% door alertheid kankersignalen”

Plaats een reactie