www.isovoordezorg.nl voor nieuwe Europese kwaliteitsnorm voor de zorg

In Europa is de afgelopen jaren hard samengewerkt om tot één nieuwe geharmoniseerde norm te komen voor kwaliteitsmanagement in de zorg. Nu deze norm op het punt staat te verschijnen, heeft Certificatie in de Zorg een speciale website geopend voor vragen en informatie: www.isovoordezorg.nl

De zorgsector is volop in beweging en werkt hard om haar kwaliteit en klantgerichtheid verder te verbeteren. In veel gevallen staat een kwaliteitssysteem aan de basis van verbeteringen. Voor de inrichting van een kwaliteitssysteem bestaan alleen al in Nederland meer dan 40 verschillende normen. Europese normalisatie instituten, zoals het NEN in Nederland, hebben samengewerkt om tot één geharmoniseerde norm te komen.

Voordelen
Zorgorganisaties kunnen er voor kiezen om zich op basis van deze norm, waaraan wordt gerefereerd als ‘ISO voor de zorg’, te laten certificeren. Wanneer zij voldoen aan de eisen, ontvangen zij een keurmerk. Met deze Europese norm krijgt dit keurmerk ook internationaal waarde. Ander voordeel is dat het organisaties zoveel mogelijk vrij laat om naar eigen visie en inzicht zorg te leveren die voldoet aan de eisen en wensen van de klant en andere belanghebbenden. De nadruk ligt op het zichtbaar kunnen maken en besturen van prestaties, waaronder zorgresultaten. Voordeel voor de klant is dat zij hiermee beter geïnformeerd kunnen kiezen voor de zorgaanbieder die het beste bij hen past.

Holistische benadering
Nieuw is dat deze norm niet alleen eisen formuleert voor de inrichting van het kwaliteitssysteem, maar juist verband legt tussen kwaliteitseisen en (zorg)resultaten. Met de gezondheidsdefinitie van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) als uitgangspunt ontstaat een holistische benadering van gezondheid, waarbij aandacht is voor zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.

Compleet
Zorgorganisaties hebben te maken met een complex aan eisen en regels die moeten bijdragen aan goede kwaliteit van zorg. Een kwaliteitssysteem dat is opgezet naar ‘ISO voor de zorg’ kan organisaties ondersteunen met het integraal voldoen aan relevante wet- en regelgeving, hetgeen ook als voorwaarde dient voor certificering. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zij onder andere voldoen aan eisen die gesteld worden aan (patiënt)veiligheid en privacy.

Op 5 april organiseert het NEN, zie www.nen.nl, een discussiebijeenkomst over de huidige conceptversie van de norm. Certificatie in de Zorg verzorgt de inleiding. Deelname is gratis. Eind 2011 wordt de definitieve versie verwacht.

Plaats een reactie