www.integralevroeghulp.nl vernieuwde website Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) lanceert vandaag haar vernieuwde website. De nieuwe, overzichtelijke site leidt ouders en professionals snel naar de informatie waarnaar ze op zoek zijn.

IVH is een samenwerkingsverband dat bestaat uit verschillende regionale organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen.

De nieuwe website heeft een gedeelte voor ouders en een gedeelte voor professionals. De nieuwe vormgeving is aantrekkelijk en overzichtelijk. Via een postcodezoeker wordt de bezoeker snel doorgeleid naar de contact- en adresgegevens van Integrale Vroeghulp in de eigen regio. Ouders vinden er informatie over wat IVH is, wanneer zij IVH kunnen inschakelen en hoe het werkt. Professionals in de zorg vinden er informatie over de werkwijze en samenwerking tussen de verschillende organisaties. Ook kennisuitwisseling is een onderdeel van de nieuwe website.

IVH kan worden ingeschakeld door ouders wanneer zij bezorgd zijn over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind. Bij IVH werken een aantal organisaties samen (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra, jeugdzorg, ziekenhuizen, onderwijs etc.). Door een goede en brede samenwerking krijgen kinderen snel de juiste ondersteuning en zorg waardoor hun ontwikkeling zo goed mogelijk wordt gestimuleerd. Die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp waardevol, omdat elke professional zijn of haar eigen deskundigheid mee brengt; er wordt van alle kanten naar de situatie van het kind en het gezin gekeken.

Ook staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS ziet de meerwaarde van IVH. In haar antwoord op schriftelijke Kamervragen over de begroting van VWS 2011, heeft zij een accent gelegd op de ketenaanpak van Integrale Vroeghulp:’Omdat ketenaanpak een belangrijk kenmerk van Integrale Vroeghulp is, sta ik erg positief tegenover Integrale Vroeghulp. Ik ga een kleine commissie instellen om mij te adviseren over de verdere verankering van Integrale Vroeghulp.’

Meer informatie: www.integralevroeghulp.nl

Plaats een reactie