www.diabetergestemd.nl – Online hulp voor depressieve diabetespatiënten

In Nederland is één op de tien mensen met diabetes depressief. Dat is twee keer zo veel als bij mensen zonder diabetes. Daarom ontwikkelde VUmc, in samenwerking met het Trimbos Instituut, Diabetergestemd.nl, een online cursus voor diabetespatiënten die last hebben van depressieve klachten. VUmc en partner GGZ inGeest werken intensief aan een integraal aanbod van en onderzoek naar somatische en psychische zorg.

Behandeling van depressie via het internet is al eerder effectief gebleken. Groot voordeel is dat mensen vanuit hun vertrouwde omgeving, meer anoniem en op een zelf gekozen moment hun behandeling kunnen volgen. Daarnaast bespaart het tijd en kosten. Diabetespatiënten zullen deze ‘hulp aan huis’ extra waarderen omdat zij al veel tijd in de somatische zorg doorbrengen en soms ook slecht ter been zijn.

VUmc ontwikkelde het programma Diabetergestemd.nl samen met het Trimbos Instituut. In de cursus is aandacht voor diabetes en hoe die de stemming kan beïnvloeden. Er is ook aandacht voor het omgekeerde: hoe depressie de diabeteszelfzorg kan beïnvloeden. Met financiering van het Diabetes Fonds is door VUmc de effectiviteit van de cursus onlangs onderzocht. De cursus bleek effectief in het verlagen van depressieve klachten. De resultaten van dit onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetes Care.

Opname van Diabetergestemd.nl in de reguliere diabeteszorg kan het onbehandeld laten van depressieve klachten bij diabetespatiënten terugdringen. Artsen hebben met het online begeleidingsprogramma Diabetergestemd.nl een concrete oplossing om hun sombere diabetespatiënten naar te verwijzen.

Plaats een reactie