www.Deeljezorg.nl – Draag zelf bij aan betere en betaalbare zorg en welzijnsvoorzieningen

Dat er bezuinigd gaat worden, ook op zorg en welzijn, lijkt onafwendbaar. De vraag wat dan goedkoper kan en moet, willen we echter niet overlaten aan departementale werkgroepen en politici alleen. Niet lijdzaam afwachten wat ons overkomt, maar actief meedenken, oplossingen aandragen en grenzen aangeven.

De crisis geeft immers ook mogelijkheden om vastgeroeste gewoonten te wijzigen en onwrikbare principes aan de orde te stellen. Deeljezorg.nl, het sociale netwerk voor iedereen zich bij zorg en welzijn betrokken voelt, nodigt daarom iedereen uit om een bijdrage te leveren en met elkaar in discussie te gaan.

Op Deeljezorg.nl kan onder de noemer ‘Van Crisis naar Kans’ iedereen die belang heeft bij goede zorg en welzijnsvoorzieningen de komende maanden zijn of haar ideeën, wensen, tips of opvattingen kwijt, of meediscussiëren over die van anderen. Chronisch zieken, mensen met een beperking, ouderen, jongeren in de jeugdzorg en hun ouders, GGz-cliënten, enz. Maar ook mensen die met de handen aan het bed staan, huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, enz. Kortom iedereen die weet wat de mogelijke consequenties zijn van voorgenomen beleid en ideeën heeft over hoe het beter én goedkoper kan.

Aan de slag met de ideeën
Op de speciale Van Crisis naar Kans site, onderdeel van het sociale netwerk Deeljezorg.nl, is het de komende maanden mogelijk om op verschillende manieren een bijdrage te leveren. Bezoekers kunnen zelf hun ideeën plaatsen, reageren op die van anderen, meediscussiëren aan de hand van prikkelende stellingen, of hun mening geven via korte polls. De aangedragen ideeën zullen aan de kabinetsformateur worden overgedragen als een bijdrage om de ongetwijfeld lange en ingewikkelde formatiebesprekingen te versoepelen. Daarnaast zullen de 13 regionale Zorgbelangorganisaties de ideeën in de regio onder de aandacht brengen van politiek, zorgaanbieders en -verzekeraars.

Hoe dan?
Wacht niet af, maar begin gewoon. Loop je al langer rond met een idee? Plaats een bijdrage of reageer op die van anderen. Bijvoorbeeld over de voor en nadelen van kleinschaligere zorg; kan het PGB voor meer zaken ingezet worden of juist niet? Hoe kan de ziekenhuiszorg meer rond de patiënt en minder rond de arts georganiseerd worden? Is onafhankelijke indicatiestelling noodzakelijk of juist een probleem? Wat te doen met de kelders vol rollators, scootmobielen? Enz., enz.

Goedkoper, beter en plezieriger
Deeljezorg.nl is een plek waar we met elkaar in gesprek komen, mogelijkheden en alternatieven bespreken, van elkaars kennis en ideeën leren. Gezamenlijk kunnen we de politiek helpen om tot verantwoorde keuzes te komen en oplossingen aan te reiken die niet alleen goedkoper zijn, maar ook tot betere en plezierige zorg en welzijnsvoorzieningen leiden, zonder dat mensen buiten de boot vallen.

Deeljezorg.nl is een initiatief van de regionale Zorgbelangorganisaties en is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het VSBfonds.

Ga naar de website: www.deeljezorg.nl

1 gedachte over “www.Deeljezorg.nl – Draag zelf bij aan betere en betaalbare zorg en welzijnsvoorzieningen”

Plaats een reactie