www.bezoekhetziekenhuis.nl – Bezoek aan opgenomen patiënt via internet plannen

Een drukte aan bezoekers rond het bed van de opgenomen patiënt behoort tot het verleden. Dankzij samenwerking met Bezoekhetziekenhuis.nl biedt het UMC St Radboud de opgenomen patiënt, familie en vrienden de gelegenheid om bezoeken te plannen via internet. Via een beveiligde omgeving kan de omgeving van de patiënt aangeven wanneer ze langs willen komen en ook kunnen berichten uitgewisseld worden over de situatie rond de patiënt. Deze mogelijkheid stelt het ziekenhuis als partner van Bezoekhetziekenhuis.nl gratis beschikbaar, als eerste ziekenhuis in Nederland.

Bezoekhetziekenhuis.nl
Een bekend fenomeen is een groot aantal familieleden en vrienden die tegelijkertijd op bezoek komen bij hun zieke familielid of vriend. Voor de patiënt vaak zeer vermoeiend en ook het bezoek krijgt niet de aandacht die het zou willen hebben. Soms coördineert een familielid de bezoeken en fungeert als informatieverstrekker, maar dat vergt (te) veel tijd. Via een button op de website van het UMC St Radboud maakt de patiënt of iemand uit zijn directe omgeving een persoonlijke pagina aan op bezoekhetziekenhuis.nl. Hij beheert de pagina en familieleden, vrienden en bekenden kunnen een account aanvragen. Bezoekers kunnen in de agenda aangeven wanneer ze langs willen komen. Ze vinden hier ook informatie over bezoektijden en bereikbaarheid van het ziekenhuis. Handig is ook dat bezoekers via een e-mail op de hoogte kunnen worden gesteld over actuele ontwikkelingen rond de opgenomen patiënt. Uiteraard hebben medewerkers van het UMC St Radboud geen toegang tot deze persoonlijke pagina en ook staan er geen medische gegevens van de patiënt op de site.

Zorg 2.0
De aangeboden faciliteit past binnen de gedachte van zorg 2.0 waarin de patiënt zelf keuzes maakt over het verloop en behandeling van zijn ziekte in nauwe samenwerking met de zorgverleners. ‘Door het aanbieden van deze faciliteit kan de patiënt of zijn directe omgeving de regie te voeren over het verblijf in het ziekenhuis. Als moeder bijvoorbeeld een ingrijpend onderzoek krijgt op woensdag, dan heeft ze waarschijnlijk geen behoefte aan bezoek. Op de die dag kan de agenda geblokkeerd worden. De aandacht gaat weer terug naar de patiënt. Zo maken we weer een stap in onze ambitie om de patiënt onderdeel te laten zijn van het (behandel)team’, aldus Luciën Engelen, zorg 2.0 ambassadeur van het UMC St Radboud.

Meer informatie: www.bezoekhetziekenhuis.nl

Plaats een reactie