Worden we 100 of 1000 jaar oud?

Op 11 oktober 2011 zullen ouderdomsexperts prof. dr. Rudi Westendorp, directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar ouderengeneeskunde, en dr. Aubrey de Grey, voormalig onderzoeker van de afdeling genetica aan de universiteit van Cambridge en huidig CEO van SENS foundation, tijdens een openbare lezing vanuit verschillende invalshoeken het thema levensverwachting benaderen. De lezing wordt georganiseerd door de Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Vanwege de groeiende ouderenpopulatie en de maatschappelijke impact die dat met zich meebrengt, is het belangrijk te weten wat de toekomst ons op dit gebied gaat brengen. Tot nu toe is de levensverwachting gestaag toegenomen. Wetenschappers zijn het er over eens dat het einde van onze groeiende levensduur vooralsnog niet in zicht is. De omvang waarmee onze levensverwachting zal toenemen, staat echter nog open voor discussie. Dit debat kent twee hoofdvragen: Is er een limiet aan hoe oud we kunnen worden? En, zo ja, het huidige wetenschappelijk bewijs in overweging nemend; waar ligt dan de grens?

Prof. dr. Rudi Westendorp belicht op welke manier demografische en medisch-technologische veranderingen de toenemende levensverwachting hebben gevoed. En in de toekomst nog verder zullen voeden. Kinderen die nu worden geboren zullen gemiddeld 100 jaar oud worden. Dit is echter niet de limiet. Aan de hand van demografische data zal Rudi Westendorp laten zien dat 100 jaar een conservatieve schatting is van wat ons te wachten staat.

Gebaseerd op zijn expertise in de biomedische technologie, houdt dr. Aubrey de Grey er een revolutionaire opinie op na. Door het adresseren van de onderliggende mechanismes van ouderdom, zoals veranderingen in mitochondriale mutaties, het nucleaire DNA, , ophoping van beschadigde moleculen, celverlies en cellulaire veroudering, zullen we in staat zijn om onze levensduur drastisch te verlengen. Sterker nog, De Grey is van mening dat de eerste mens die de respectabele leeftijd van 1000 jaar gaat behalen nú al onder ons is. Zal hij ons kunnen overtuigen?

Programma
19:00 Inleiding ir. Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing
19:15 Lezing prof. dr. Rudi Westendorp, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar ouderengeneeskunde
19:45 Korte pauze
20:00 Lezing dr. Aubrey de Grey, biomedisch gerontoloog, bio-informaticus en CEO SENS foundation
21:00 Discussie
21:30 Borrel

Locatie
Scheltema-complex, Marktsteeg 1, Leiden

Aanmelden
U kunt zich voor deze lezing aanmelden bij Eugenie Polman, polman@leydenacademy.nl

Plaats een reactie