Woningcorporaties moeten meer rekening houden met veiligheid bouwvakker

Woningbouwcorporaties houden als opdrachtgever in de bouw vaak te weinig rekening met de werkomstandigheden op het bouwterrein. Ze beseffen meestal niet dat ze als opdrachtgever medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers op de bouwplaats.

Dit blijkt uit de resultaten van controles van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) op 313 bouwplaatsen waar in opdracht van in totaal 132 corporaties werd gewerkt.
In ruim tweederde van de controles op de bouwplaats was sprake van onveilig of ongezond werk. In de meeste gevallen ging het om valgevaar. Ook werden bouwvakkers vaak lichamelijk te zwaar belast. In totaal constateerde de Inspectie SZW bijna 400 overtredingen. Bij ruim veertig procent van de overtredingen lag de oorzaak in het ontwerp van het gebouw; dat is de verantwoordelijkheid van de corporatie.

Na de controles op de bouwplaatsen ging de inspectie bij de 132 woningbouwcorporaties langs. Bij ruim zeventig procent was het met de veiligheid niet in orde. Daar werden 193 overtredingen geconstateerd. Bij het merendeel van de overtredingen neemt de corporatie haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever niet of te weinig. De oorzaak is een gebrek aan kennis bij zowel corporaties als ontwerpers.

De Inspectie SZW gaat voor het verbeteren van de veiligheid op bouwplaatsen een brochure maken die de woningcorporaties beter moet informeren over hun verantwoordelijkheid op het gebied van arbo. Daarnaast zal de branchevereniging Aedes meer bekendheid geven aan de verplichtingen voor corporaties als opdrachtgever bij een bouwproject. Ze gaat daarbij samenwerken met onder andere de stichting Arbouw, architecten, vakbonden, Bouwend Nederland en Aboma-Keboma. Nog dit jaar brengt Arbouw bovendien de wettelijke medeverantwoordelijkheid in de ontwerpfase onder de aandacht.

Plaats een reactie