Witboek Farmacie: patiënt meer dan ooit centraal

KNMP-voorzitter Jan Smits reikt vandaag in debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam het eerste Witboek Farmacie uit aan Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en aan Hugo Hurts, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Witboek Farmacie beschrijft de ambities en de positionering van de apothekers in Nederland ten opzichte van de patiënt. Meer dan ooit staat de patiënt centraal voor apothekers. Apotheken zijn de meest laagdrempelige zorgverleners van Nederland. Hiermee leveren apotheken een belangrijke bijdrage aan het opvangen van de vergrijzing in ons land. De ambities van de KNMP hebben dan ook betrekking op onder meer medicatieveiligheid, medicatietrouw, medicatieoverdracht en het doelmatig voorschrijven en verstrekken van medicijnen.

Het Witboek Farmacie is door apothekers zelf samengesteld en kwam tot stand parallel aan het overleg in de commissie Alders. Deze commissie onder leiding van Hans Alders werd op initiatief van de Tweede Kamer door de toenmalige minister van VWS Ab Klink in het leven geroepen om het vertrouwen tussen apothekers en zorgverzekeraars te verbeteren.

De bijeenkomst in De Rode Hoed begint om 15.00 uur met een beschouwing van historica en schrijfster Ileen Montijn op de farmacie. Vervolgens licht hoogleraar en apotheker Marcel Bouvy de hoofdlijnen van het Witboek Farmacie toe, waarvan hij medeauteur is. Daarna vindt de officiële overhandiging van het Witboek Farmacie plaats. Hierbij maakt KNMP-voorzitter Jan Smits ook de resultaten bekend van de publieksvriendelijke actieweek die apotheken half december 2010 hebben gehouden. Vervolgens start onder leiding van journaliste Clairy Polak het debat tussen Hugo Hurts, PvdA Tweede Kamerlid Eelke van der Veen, apotheker en KNMP-bestuurslid Mieke van Hattum, lid van de Raad van Bestuur van Menzis Bas Leerink, algemeen directeur Léon Tinke van de KNMP en farmaciedeskundige Ele Visser van de NPCF.

Toelichting op Witboek Farmacie
Het Witboek Farmacie stelt de vijf prioriteiten voor de komende jaren en somt hierbij telkens een aantal maatregelen op: de begeleiding van patiënten bij de eerste en tweede uitgifte, een medicatie review, het vergroten van de medicatieveiligheid, de medicatieoverdracht tussen eerste en tweede lijn en een doelmatig medicijngebruik.

Uit deze prioriteiten komt een aantal strategische acties naar voren: de ontwikkeling van richtlijnen voor farmaceutische (patiënten) zorg, de opzet van het specialisme Openbare Farmacie met een vernieuwde opleiding, de versnelde aanpassing van apotheek informatiesystemen (AIS), een nieuw bekostigingsmodel voor de apotheek en wet- en regelgeving die de zorgverlenende rol van de apotheker ondersteunt.

Downloaden: Witboek Farmacie.

Toelichting op actieweek
In december 2010 voerden de 2000 apotheken in Nederland een publieksvriendelijke actie, die verband hield met de vaststelling van het apothekerstarief 2011 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onder het motto ‘Veilig medicijngebruik, dat bezuinig je toch niet weg?’ haalden de apotheken ruim 135.000 handtekeningen van patiënten op onder een steunbetuiging. Patiënten gaven hiermee te kennen dat zij zich door de naderende verlaging van het apothekerstarief zorgen maakten over almaar toenemende werkdruk in de apotheek waardoor het veilig medicijngebruik in het gedrang dreigt te komen.

Daarnaast hielden de apotheken gedurende de actieweek met behulp van turflijsten bij hoeveel interventies zij plegen op zeven belangrijke handelingen in het kader van medicatieveiligheid. Hieruit blijkt dat vrijwel alle apotheken in Nederland wekelijks een groot aantal interventies plegen om de medicatieveiligheid van de patiënt te vergroten. Gemiddeld gaat het bij deze zeven handelingen om 75 interventies per apotheek per week, variërend van het vastleggen van medicatiefouten en het inhoudelijk wijzigen van recepten tot het doorgeven van medicatiegegevens aan het ziekenhuis bij een opname en het toevoegen van maagbescherming bij het gebruik van bepaalde medicijnen. De KNMP concludeert hieruit dat apothekers zeer actief bezig zijn met medicatieveiligheid en absoluut op de goede weg zijn bij de uitvoering van de aandachtspunten in het medicatieveiligheidsprogramma van de KNMP.

Plaats een reactie