Wiskundig probleem oplossen op de basisschool

Angeliki Kolovou bestudeerde voor haar promotieonderzoek hoe basisscholieren omgaan met wiskundige problemen die niet routinematig zijn op te lossen. Wiskundig probleemoplossen vraagt meer dan alleen het kunnen maken van berekeningen.

Neem bijvoorbeeld een opgave over de leeftijd van een ouder iemand en een jonger iemand waarbij de leerlingen moeten uitzoeken over hoeveel jaar de oudere persoon twee keer zo oud is als de jongere. Bij zo’n opgave gaat het eerder om redeneren dan om rekenen. Om tot een oplossing te komen, moeten de leerlingen rekening houden met het samen variëren van de leeftijden; als de ene persoon ouder wordt, geldt dit ook voor de andere. In feite zijn dit opgaven die de leerlingen voorbereiden op algebraïsch denken.

Kolovou laat in haar proefschrift zien dat Nederlandse leerlingen moeite hebben met opgaven waarvoor wiskundig redeneren nodig is. Een mogelijke verklaring daarvoor is het beperkte aantal probleemoplossingsopgaven in de reken-wiskundemethodes.

Een analyse van zes methodes liet zien dat het percentage tussen de 0% en 2,4% ligt. Om het probleemoplossen te ondersteunen, is een dynamische computer omgeving met een pijl-en-boogspelletje ontwikkeld waarin de leerlingen het samen variëren van getallen kunnen ervaren. In dit spelletje hangen het aantal pijlen, de spelregels, en het behaalde aantal punten samen. Een experiment in de hoogste groepen van de basisschool heeft aangetoond dat het werken in deze omgeving leidde tot verbeterde prestaties.

Promotiegegevens
Promovendus: Angeliki Kolovou
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Mathematical problem solving in primary school
Promotor 1: Prof. dr. M.H.A.M. van den Heuvel-Panhuizen
Promotor 2: Prof. dr. J.A. van Maanen
Datum en tijd: 4/7/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

Plaats een reactie