Wiskunde verplicht voor havisten en vwo’ers

In het havo wordt wiskunde een verplicht vak voor alle leerlingen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd.

Voor vwo-leerlingen was wiskunde al een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma, in het havo-profiel cultuur & maatschappij is het nog niet verplicht. Het kabinet wil alle leerlingen, ook havo-leerlingen met het profiel cultuur & maatschappij, zo beter voorbereiden op het hoger onderwijs. Deze groep havo-leerlingen kent de laagste doorstroom naar het hoger onderwijs en de hoogste uitvalcijfers. Met de maatregel komt de focus van het onderwijsprogramma meer te liggen op de kernvakken.

Voor het vervolgonderwijs is het belangrijk dat leerlingen beschikken over voldoende wiskundige bagage. Tegelijkertijd mag het vak geen zwaar struikelblok worden om door te kunnen stromen naar het hoger onderwijs. Daarom wordt het wiskundeaanbod in het profiel cultuur & maatschappij havo aangevuld met de variant wiskunde C. Dit is al doorgevoerd in het vwo. Vanaf het schooljaar 2015/2016 is het ook voor alle havo-leerlingen verplicht om een wiskundevak te kiezen.

Daarnaast krijgen scholen meer ruimte om zelf invulling te geven aan de profielen. Scholen wordt meer ruimte geboden hoe zij de verplichte culturele en kunstzinnige vorming aanbieden. Daarnaast wordt het vak Algemene Natuurwetenschappen niet meer verplicht voor het vwo. Dit is al het geval voor het havo. Meer ruimte moet er voor zorgen dat scholen het onderwijsprogramma beter kunnen organiseren. De profielstructuur blijft verder ongemoeid.

Plaats een reactie