WISE blij met stap van de VVD voor keuze 4e generatie kerncentrale

0
723

De antikernenergie organisatie WISE is verheugd over de paragraaf over kernenergie in het (concept)VVD-verkiezingsprogramma. Aanname van de huidige tekst leidt volgens de milieuorganisatie onafwendbaar tot uitstel – en waarschijnlijk afstel – van de plannen voor een nieuwe kerncentrale.“Tot onze verbazing en blijdschap heeft het groenrechtse geluid binnen de VVD een overwinning behaald. Het partijprogramma pleit alleen nog voor de bouw van een zogenaamde generatie-4 kernreactor. Dit is groot en goed nieuws. Het betekent de facto het einde van de nucleaire toekomst voor Nederland”, aldus Peer de Rijk, directeur van WISE.

“Wij zijn oprecht verheugd. De VVD geloofd in kernenergie maar is reeel genoeg om te erkennen dat het onverantwoord is om te pleiten voor een centrale van de huidige, derde generatie”.

In het (concept)verkiezingsprogramma staat letterlijk: “Tot slot wil de VVD ruimte voor kernenergie, als veilige en schone technologie om energie op te wekken. Nu importeert ons land veel kernenergie uit het buitenland. De VVD wil dat deze vorm van energie ook in ons land wordt opgewekt. In het Zeeuwse Borsele kan daarom een tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit wordt een zogenoemde vierde generatie kerncentrale, waar op zeer schone en veilige wijze energie wordt opgewekt. Als het aan de VVD ligt worden er geen nieuwe kolencentrales gebouwd.”

“De zogenaamde 4e generatie reactoren liggen nu op de tekentafel”, aldus Dirk Bannink, kernenergie-specialist bij LAKA. “Volgens de industrie zijn ze over ruim twintig jaar marktkrijp. In de praktijk zal dat dus zeker veertig jaar worden. De nucleaire industrie heeft zich nog nooit aan haar eigen voorspellingen kunnen houden”.

Met deze keuze bewijst de VVD het milieu een goede dienst. Het betekent dat, ook wat de liberalen betreft, Delta voorlopig geen nieuwe centrale gaat bouwen in Borssele. En dat er dus meer ingezet moet worden op duurzame stroomproductie.
“Overigens is het ook onverstandig om in te blijven zetten op de vierde generatie reactoren”, aldus Peer de Rijk. “Misschien is het dan eindelijk een inherent veilige reactor maar daarmee los je de andere problemen niet op. Risico’s rond proliferatie, het eindeloos gevaarlijke kernafval en de smerige praktijk van uraniumwinning blijven onlosmakelijk verbonden aan het nucleaire avontuur”.

Wij gaan er van uit dat er, met deze stap, een einde komt aan de nucleaire natte droom van Delta. Een goed moment om echt te beginnen met de realisatie van een robuuste, duurzame en werkelijk innovatieve energietoekomst.